Är de otrogna våra bröder i mänskligheten?

Fråga: Det finns de som säger att de otrogna är våra bröder i mänskligheten och inte i religionen. Stämmer det?

Svar: Det räcker inte med mänskligheten. Man talar inte så för att vara dem till lags eller för att få deras sympatier. Man talar inte så. Man säger att de är våra fiender och inte att de är våra bröder i mänskligheten. Man säger att de är våra fiender. Vad finns det för nytta av ett humant brödraskap om de är våra fiender i religionen? Vad gagnar det? Farao var också en människa. Eller hur? Var han också vår broder? Det säger vi inte.