Är ad-Dadjdjâls paradis och helvete verkliga?

Fråga: Är helvetet och paradiset som ad-Dadjdjâl kommer med verkliga? Var hamnar den som slängs in i hans helvete respektive paradis?

Svar: Nej, de är inte verkliga. De är en inbillning. Det är ju därför han kallas för ‘ad-Dadjdjâl’. Vad betyder ‘Dadjdjâl’? Lögnare. Dessa fenomen som han kommer med är endast en inbillning och lögn.