´Aqîqah på äldre dar

2726 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde ´Aqîqah för sig själv efter att ha sänts som profet.”

Den återberättas av Anas (radhiya Allâhu ´anh) via två vägar:

1 – Via ´Abdullâh bin al-Muharrar, från Qatâdah, från honom.

Den rapporteras av ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” (4/329/7960) och via honom Ibn Hibbân i ”adh-Dhu´afâ’” (2/33), al-Bazzâr i ”al-Musnad” (2/74/1237) och Ibn ´Adî i ”al-Kâmil” (1/209).

2 – Via al-Haytham bin Djamîl: ´Abdullâh bin al-Muthannâ bin Anas berättade för oss, från Thumâmah bin Anas, från Anas.

Den rapporteras av at-Tahâwî i ”Mushkil-ul-Âthâr” (1/461), at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (1/55/2), Ibn Hazm i ”al-Muhallâ” (8/331) och adh-Dhiyâ’ al-Maqdisî i ”al-Mukhtârah” (1/71).

Den här berättarkedjan är god. al-Bukhârî argumenterade med alla dess återberättare frånsett al-Haytham bin Djamîl som också han var pålitlig, memorerande och en av Imâm Ahmads lärare…

´Abdul-Haqq al-Ishbîlî förklarade hadîthen som stark i ”al-Ahkâm”. Flera Salaf praktiserade den. Ibn Abî Shaybah rapporterade att Muhammad bin Sîrîn sade:

Om jag hade vetat att det inte har gjorts ´Aqîqah för mig, hade jag gjort ´Aqîqah själv.”1

Dess berättarkedja är autentisk.

Ibn Hazm rapporterade via ar-Rabî´ bin Sabîh att al-Hasan al-Basrî sade:

Om det inte har gjorts ´Aqîqah för dig, så gör det själv om du så skulle vara en vuxen man.”2

Dess berättarkedja är god.

1al-Musannaf (8/235-236).

2al-Muhallâ (8/322).