´Aqîqah för missfall

Fråga: Skall det hållas ´Aqîqah för ett missfall?

Svar: ´Aqîqah skall inte hållas för ett missfall som är yngre än fyra månader. Inte heller skall det namnges. Begravningsbönen skall inte bes för det och det kan begravas i vilken mark som helst.

Ett missfall som är minst fyra månader gammalt har fått en själ. I så fall skall det namnges, tvättas och inlindas. Även begravningsbönen skall bes för det. Därtill skall det begravas med muslimerna. Jag anser också att ´Aqîqah skall hållas för det. Vissa lärda anser att ´Aqîqah hålls för ett barn först efter att det har levt sju dagar. Den korrekta åsikten är dock att ´Aqîqah skall hållas för det. Ty det skall återuppstå på Domedagen och medla för sina föräldrar.