Allting annat är splittring

Fråga: Vad är domen för personen som sluter sig till islamiska grupper och sekter?

Svar: Den som sluter sig till Salafs väg följer sanningen. Allting annat är splittring. Många lärde har autentiserat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”1

Den stödda och rådande gruppen är den som följer Salafs metodik med hjärtat, munnen och kroppsdelarna.

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).