Allt handlar om vilja

Fråga: Jag studerar språk i Storbritannien. Där jag befinner mig finns oftast ingen plats till bön. Får jag slå ihop bönerna?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet att slå ihop bönerna. Be där du kan, oavsett om du ber med andra eller själv. Du kommer att hitta – om Allâh vill – en plats till bön. Allting handlar om vilja. Om ni verkligen vill underlättar Allâh det för er.