Allierad får utöva sin religion i sitt hem

Fråga: Får den allierade hädaren i det muslimska landet utöva sin religion i sitt hem eller måste han förbjudas det?

Svar: Om han undanhåller den, lämnas han i fred. Ty hans ondska är därmed tryggad, ingen ser den. Däremot får han inte offentliggöra den i muslimska länder.