Allâhs omfattning av skapelsen

Vad beträffar Hans omfattning av allting, så sade Han (ta´âlâ):

وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ

men Allâh omfattar dem fastän de inte är medvetna om det.1

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

Omfattar Han då inte allting?”2

وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär tillhör Allâh och Allâh omfattar allt allt.”3

Hans omfattning av skapelsen är inte i form av en rymd, inte heller är den inom Hans essens. Fjärran är Allâh från det. Hans omfattning syftar på väldighet, storhet, kunskap och förmåga. Skapelserna i jämförelse med Hans väldighet är som ett senapsfrö. Det rapporteras att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

De sju himlarna och de sju jordarna i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av era händer.”

Om någon av oss skulle lägga ett senapsfrö i sin hand eller under sig, skulle han i båda fallen dels varit frånskild från det, dels ovanför det på alla sätt och vis. Vad skall då sägas om den Väldige vars väldighet inte kan beskrivas? Om Han hade velat greppa himlarna och jorden idag, hade Han gjort det liksom Han kommer att göra det på Domedagen. Den Dagen kommer Han inte att få någon förmåga som Han saknar idag. Hur kan man då tycka det vara osannolikt att Han närmar Sig vissa av Sina skapelser samtidigt som Han är ovanför Sin tron ovanför Sina himlar? Hur kan man då tycka det vara osannolikt att Han närmar Sig den Han vill? Den som dementerar det uppskattar inte Allâh som sig bör. Abû Razîn sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gällande beskådningen av Herren:

Allâhs sändebud! Hur är det möjligt med tanke på att Han är en och vi är alla?” Han svarade: ”Jag skall ge dig ett exempel med en av Allâhs gåvor. Den här månen är en av Allâhs gåvor. Alla ser ni den, var och en för sig. Allâh är större än så.”4

När det klargörs att Han är väldigare och större än allting annat, upphör all problematik och all föreställning annulleras.

185:20

241:54

34:126

4Abû Dâwûd (4731), Ibn Mâdjah (180), Ahmad (4/11) och at-Tayâlisî (1094). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (3/157).