Allâh skapar godheten och ondskan

Allâh skapar allt, godheten och ondskan. Ondskan tillskrivs dock inte Allâh i och med att Han har skapat ondskan utav en vishet. På så sätt blir denna ondska till en godhet.

Baserat på det säger vi att det inte finns någon ondska i Allâhs handlingar. Det finns dock ondska i det handlade, det vill säga i skapelserna.

Det finns inte ondska i allt som Allâh skapar. Trots det söker du skydd från dess eventuella ondska. Allâhs skapelser delas upp i tre typer:

1 – Skapelser som endast består av ondska i sig. Exempel på dem är Iblîs och elden. Beträffande visheten bakom dem, så är den god.

2 – Skapelser som endast består av godhet i sig. Exempel på dem är paradiset, sändebuden och änglarna.

3 – Skapelser som består av godhet och ondska. Exempel på dem är människor, djinner och djur.

Det enda du gör är att du söker skydd från det som består av ondska.