Allâh reste Sig över tronen efter att skapelsen skapats

Allâh (´azza wa djall) sade:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen.”1

Allâh (ta´âlâ) berättar hur Han har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar. Därefter berättar Han (ta´âlâ) att Han har rest Sig över tronen efter att ha skapat dem. Denna och liknande verser har redan behandlats tillräckligt mycket i kapitlet ”al-A´râf”. Följaktligen behöver sakfrågan inte upprepas här något mer2.

157:4