Alla får inte döda magiker

Fråga: Skall magikern avrättas i alla fall inklusive om han är nybörjare? Vad skall jag göra om jag får reda på att min släkting är magiker?

Svar: Ingen annan än myndigheterna avrättar magiker. Alla får inte avrätta dem. Det hör till makthavarens rätt. Alla kan inte anklaga folk för magi och avrätta dem. Det är inte tillåtet. Det är kaos. Det bekämpar inte magi. Det är makthavaren som utser folk till det och ställer dem inför rätta. Om du lägger dig i kanske de dödar dig eller dina barn. Det är inte tillåtet. Det är kaos.