Alkoholmissbrukarens straff

Det förekommer två rapporteringar kring antalet piskrapp.

Den första: 80 piskrapp. Denna åsikt har Mâlik, ath-Thawrî, Abû Hanîfah och deras anhängare. Deras argument är följeslagarnas samstämmighet. Det har rapporterats att ´Umar rådfrågade folket om straffet för alkoholmissbruk varpå ´Abdur-Rahmân bin ´Awf:

””Låt det mildaste vara 80.””

Därpå piskade ´Umar 80 gånger och skrev ned det till Khâlid och Abû ´Ubaydah i Levanten. Tillika har det rapporterats att ´Alî sade:

””Om han blir berusad, talar han entusiastiskt, och om han talar entusiastiskt, ljuger han varför han skall få en lögnares straff.””

Rapporterat av al-Djûzadjânî, ad-Dâraqutnî och andra.

Den andra: 40. Denna åsikt delas av Abû Bakr och ash-Shâfi´îs rättsskola, ty ´Alî piskade al-Walîd bin ´Uqbah 40 gånger och sade:

””Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) piskade 40 gånger, Abû Bakr piskade 40 gånger och ´Umar piskade 80 gånger. Båda två är Sunnah, men jag föredrar detta.””

Rapporterat av Muslim.

Anas sade:

””En man som hade druckit alkohol fördes fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han slog honom cirka 40 gånger med sandalerna. Därefter fördes en man fram till Abû Bakr och han gjorde samma sak. Därefter fördes en man fram till ´Umar som rådfrågade folket och då sade Ibn ´Awf: ”Det skall vara minst 80 slag.”” Då piskade ´Umar honom.””

Rapporterat av al-Bukhârî och Muslim.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling utgör ett bevis som man inte får lämna för någon annans handling. Det finns ingen samstämmighet i det som motsätter sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakrs och ´Alîs (radhiya Allâhu ´anhumâ) handling.

Vad beträffar ´Umars adderade handling, så skall den tolkas som ett hårt straff som är tillåtet om domaren anser det behövas.