al-Qaradhâwî manar den muslimska kvinnan att rösta och ett exempel på dagens Ansâr

Fråga: al-Qaradhâwî anser det vara nödvändigt att praktiserande muslimska kvinnor beger sig till vallokalerna för att rösta och göra motstånd mot sekulära kvinnor som sägs styra kvinnovärlden. Det samhällsorienterade och politiska behovet kan vara större och viktigare än det individuella behovet som tillåter henne att lämna hemmet.

Svar: Jag vet inte vad jag skall säga. Det är så att man nästan spyr på hans ruttna ord. Du har förlorat och gått under. Du manar kyska muslimska kvinnor till att lämna sina hem för att stödja Tâghût! Vart har vi fått dessa val ifrån? Från islams fiender. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade rätt när han sade:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er spann för spann, aln för aln. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.”

Avvisning av al-Qaradhâwî är bättre än frivillig dyrkan, frivillig fasta och frivillig bön. Djävulens bedrägeri! Jag skall inte nämna Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth för att den skall vara överensstämmande med detta dumma uttalande, utan för att varna för ondskans lärda:

”Det jag mest fruktar för mitt samfund är varje hycklare med en lärd tunga.”

”Det jag mest fruktar för er är vilseledande ledare.”

Får en muslim försvara en person som den här?

Jag kallar på Ahl-us-Sunnahs lärda till att läsa den här vanställda människans böcker för att sedan avvisa dem. Jag kallar på våra förträffliga lärda, som vi älskar för Allâhs sak, till att avvisa honom. Dessa lärda hör till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Ansâr, hjälpare. Exempel på dem är fadern och Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz, Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî, Shaykh Rabî´ [al-Madkhalî] och Shaykh Sâlih al-Fawzân. Shaykh Sâlih al-Fawzân har gjort det. Må Allâh belöna honom väl. Han har avvisat hans bok ”al-Halâl wal-Harâm”.