al-Kursî enligt at-Tabarî

Vissa säger att al-Kursî är själva tronen. al-Muthannâ berättade för mig: Ishâq berättade för oss: Abû Zuhayr berättade för oss, från Djuwaybir som sade:

”al-Hasan brukade säga att al-Kursî är tronen.”

Alla dessa åsikter har en poäng och inriktning. Dock är den bästa tolkningen till den här versen rapporteringen som rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), nämligen: ´Abdullâh bin Abî Ziyâd al-Qatawânî berättade för mig: ´Ubaydullâh bin Mûsâ berättade för mig: Isrâ’îl underrättade oss, från Abû Ishâq, från ´Abdullâh bin Khalîfah som sade:

”En kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Be Allâh föra in mig i paradiset.” Han högaktade Herren (´azza wa djall) och sade: ”Hans Kursî omsluter himlarna och jorden. Han sitter på den så att inte ens fyra fingrars utrymme återstår av den.” Sedan visade han med sina fingrar som han förde ihop och sade: ”På grund av Hans tyngd låter den som en ny sadel.”1

1Kitâb-us-Sifât (37) av ad-Dâraqutnî, as-Sunnah (1/301) av ´Abdullâh bin Ahmad, as-Sunnah (1/251) av Ibn Abî ´Âsim och Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd (1/425) av ad-Dârimî.