al-Hamawiyyah 9

Info:

al-Hamawiyyah

Beskrivning: Ibn Taymiyyah klargör Salafs och imamernas dogm om Allâhs namn och egenskaper.

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah

Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Tid:

Storlek: