al-Fawzân om påven Johannes Paulus slutgiltiga destination

publicerad
23.12.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://alfawzan.ws/node/2076

Datum: 1426-02-23/2005-02-04

Fråga: Villfarelsens ledare påven Johannes Paulus har dött. Får man säga att han skall hamna i helvetet med tanke på att han dog som otrogen och vad är domen för att skicka kondoleanser…

Svar: Vad vet du om han dog som otrogen? Du skall inte fastslå. Du skall inte fastslå att han dog som otrogen. Man bekräftar inte paradiset eller helvetet åt någon som inte Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat åt. Du skall inte fastslå att han dog som otrogen. Allâh vet bättre. Därför kan du inte heller fastslå att han hamnar i helvetet. Detta är utmed principen att man inte bekräftar något åt en individ. Över lag hamnar de otrogna, de kristna och judarna i helvetet. Men när det kommer till individer, vet du inte i vilket tillstånd som de dör. Du skall hoppas på det bästa för den fromme och frukta det värsta för syndaren. Att du säger att Johannes [Paulus] skall till helvetet är fel. Det är möjligt att han hamnar i helvetet. Allâh vet bättre. Du kan också säga att han hamnar i helvetet om han dog som otrogen och att han hamnar i paradiset om han ångrade sig. Du skall dock inte fastställa något utan bevis.

Fråga: Vad är domen för att skicka kondoleanser till den otrogne i samband med hans bortgång?

Svar: Man skickar inte kondoleanser till de otrogna för de otrogna. Man skickar endast kondoleanser till den otrogne för den troende. Om hans troende släkting har gått bort, skickar du kondoleanser till honom för den troende. Det är dock inte tillåtet att skicka kondoleanser till honom för den otrogne.