al-Fawzân om att underrätta otrogna myndigheter om Khawâridj

Fråga: Jag kommer från ett otroget land i vilket det finns många Khawâridj. Hur skall jag vara med dem och är det tillåtet för mig att underrätta den otrogna säkerhetstjänsten om dem?

Svar: Om du klarar av att råda dem och förklara saker och ting för dem, gör du det så att Allâh vägleder den Han vill av dem.

Om du inte klarar av det, skall du hålla dig borta från dem och undvika dem så att du undkommer deras ondska.

Du är inte ansvarig för att underrätta om dem i dessa länder med deras otrogna makthavare då de är värre än dem.