al-Fawzân om att ta hjälp av hedningar

Fråga: Det finns studenter i dag som säger att bön om hjälp av avgudadyrkarna hör till Muwâlâh till dem och att det är otro eftersom bön om hjälp av den otrogne är otro. Är den här frågan en Idjtihâd-fråga eller en fråga som kärlek och hat baseras på?

Svar: Det talet härrör från en okunnig person. Han vet inte vad han säger. Det hör inte till Muwâlâh att be dem om hjälp vid behov och nöd. Det är en affär med dem liksom att vi köper vapen, varor och produkter från dem. Det handlar om utbytta tjänster. Det är inte Muwâlâh. Muwâlâh är kärlek. Vi tar hjälp av dem även om vi inte älskar dem. Vi gör det endast utav nödfall. De själva tjänar på det. De tar betalt från oss. De hjälper inte oss gratis. De tar betalt från oss. Detta hör till affärer och inte till Muwâlâh.

Muslimen är skyldig att frukta Allâh och inte tala och ge utslag utan kunskap. Han skall inte opponera sig de lärda. Detta är ingen Idjtihâd-fråga. Frågan är baserad på bevis. Så länge det finns bevis i frågan så är den uttrycklig. Det är ingen Idjtihâd-fråga som bara handlar om att komma fram till en slutsats. Det är som sagt en åsikt med bevis.

Men som jag sade är den okunnige skyldig att tiga och framför allt i dessa viktiga frågor. Han skall inte gå in i dem med gissningar eller okunnighet och göra Takfîr. Denne gör Takfîr och skydd sökes hos Allâh. Det återvänder bara till honom. Det är hans tillstånd som är kritiskt. Det är alltså inte tillåtet för en människa att gissa sig fram i dessa frågor, tala om Allâh utan kunskap och anklaga de lärda.