al-Fawzân om att kopiera de kristnas datorer för islamiska studier

publicerad
10.09.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: an-Nasîhah wa Atharuhâ fî Wahdat-il-Kalimah
Datum: 1432-06-16/2011-05-19

Fråga: Jag arbetar med kopierade datorer som ägs av de kristna och jag arbetar med att kopiera CD-skivor. De kristna tillåter inte att man kopierar datorerna, men vi använder oss av dem för studier.

Svar: Det är inte tillåtet. Det hör till deras rättigheter. Det är inte tillåtet att angripa dem och att ta deras pengar. Det är inte tillåtet att angripa dem och säga att de är kristna. Det hör till bedrägeri. Det är deras rättighet som vi inte skall ta. Så länge de förbjuder det och det är deras rättighet, angriper vi inte dem och säger att det är Da´wah. Det är inte Da´wah. Det fördunklar Da´wah. Islam förbjuder att man angriper människors egendomar och rättigheter, även om de skulle vara otrogna.