al-´Anqarî förklarar förbjuden Muwâlâh till de otrogna

Jag har fått reda på att ni finner det problematiskt att blandas med de otrogna, ha privilegierade affärer med dem och deras ankomst till makthavaren för deras skull och att det hör till Muwâlâh som förbjuds i Qur’ân-verserna och hadîtherna. Kanske har ni förstått det från Shaykh Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykhs bok ”ad-Dalâ’il” och Shaykh Hamad bin ´Atîqs bok ”Sabîl-un-Nadjâh”.

Först och främst skall jag förklara för er skälet bakom Shaykh Sulaymâns ”ad-Dalâ’il”. Han skrev den när turkisk militär anföll Nadjd på hans tid för att utrota religionen till fullo. Då fanns det folk i Nadjd, beduiner som stadsbor, som hjälpte turkarna och hoppades på deras seger.

Likaså skrev Shaykh Hamad bin ´Atîq ”Sabîl-un-Nadjâh” i samband med att turkisk militär hade attackerat muslimernas land och fått hjälp så att de tog kontrollen över en stor del av Nadjd.

Kunskap om skälet bakom en bok hjälper en att förstå innebörden av de lärdas ord. Lov och pris tillkommer Allâh för att innebörden är skenbar. Innebörden är att hålla med de otrogna om deras otro, visa dem kärlek och hjälp mot muslimerna, se upp till deras handlingar och underkasta sig deras otro. Makthavaren – må Allâh skänka honom framgång – har inte fallit i något av det. Han är muslimernas ledare som ser efter deras fördelar. Han måste skydda sitt folk och sin makt mot de närliggande länderna. När de lärda som Shaykh Sulaymân bin ´Abdillâh, Shaykh ´Abdul-Latîf och Shaykh Hamad bin ´Atîq nämner Muwâlâh till hedningarna menar de överensstämmelse, stöd, hjälp och behag av deras handlingar. Hänvisa till deras ord för att hitta det som jag har sagt.

Shaykh Hamad bin ´Atîq sade när han citerade Shaykh Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh:

”Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”Den som blandas med en avgudadyrkare och lever med honom är som han” är skenbara. De betyder att den som hävdar att han är muslim och är tillsammans med avgudadyrkarna sett till sammanhållningen, stödet och boendet på så sätt att avgudadyrkarna anser honom vara en av dem är otrogen som dem. Så är dock inte fallet om han visar sin religion och inte älskar avgudadyrkarna.”

Titta på dessa hans ord och hur avgudadyrkarna anser personen vara en av dem. Det klargör för dig att det är en sådan person som anses vara otrogen. Dock är det en synd att bara leva med dem utan att framhäva sin religion. Därefter sade han:

”Vad beträffar att ni tar er kunskap från er egen förståelse och böckerna, så är det intet nyttigt. Kunskapen skall endast tagas från dess plats och dess folk. Allâh (ta´âlâ) sade:

­فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”1

وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً

”Och när ett [rykte] som gäller fred eller krig kommer till deras kännedom, skyndar de sig att sprida det. Om de [i stället] genast underrättade sändebudet och dem i deras gemenskap åt vilka anförtrotts myndighet och ansvar skulle de bland dem som [sysslar med att] utforska sanningen kunna klarlägga [ryktets betydelse]. Om inte Allâh i Sin nåd hade förbarmat Sig över er skulle ni helt visst ha slutit er till Djävulen, alla utom ett fåtal.”2

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.”3

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade i ”Minhâdj-us-Sunnah”:

”Det är allmänt känt att det inte kan gå bra för människorna utan makthavare. Det är bättre att de styrs av makthavare som är utom dessa orättvisa kungar som Yazîd, al-Hadjdjâdj och andra än inga makthavare alls. Det sägs att det är bättre att vara under en orättvis makthavare i sextio år än en enda natt utan makthavare. Det rapporteras att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Det måste finnas ett maktinnehav, fromt som syndigt.” Det sades: ”Det fromma begriper vi, men hur kommer det sig med det syndiga?” Han sade: ”Han säkrar vägarna, verkställer de föreskrivna straffen, krigar mot fienden och fördelar krigsbytet.” Citerat av ´Alî bin Mahdî i boken ”at-Tâ´ah wal-Ma´siyah”

16:43

24:83

34:59