al-Albânî om tillåtna och förbjudna självmordsattentat

Självmordsattentat kan utföras på två sätt.

Det första sättet som är tillåtet, men som inte existerar idag så vitt jag vet, är att en person ger sig på fienden för att få med sig ett så stort antal som möjligt av Allahs fiender. Detta självmordsattentat skall ske på den högste ledares order som vet vad det muslimska samfundet är i behov av av uppoffring. Detta är tillåtet.

Det andra sättet är att en person agerar på egen hand och utför ett självmordsattentat. Detta är inte tillåtet.