al-Albânî om dagens självmordsattentat

Den här frågan leder mig till en fråga som existerar idag. Jag har frågats flera gånger om den. Det handlar nämligen om självmordsattentat. Är det tillåtet? De existerar och därför måste man svara på frågan.

Det är både tillåtet och otillåtet.

Det som sker idag är inte tillåtet då det är individuella prestationer. De härrör från vilda känslor som varken begränsas av Sharî´ah eller intellektet. Det finns ingen skillnad mellan en muslim som tar sitt liv och kommunisten eller japanen som gör det, vilket skedde när kriget utbröt mellan dem och amerikanerna. Båda två är likadana. Ingen av dem handlar utmed sin religion och de lärdas uttalanden. Det är alltså inte tillåtet.

Skulle det däremot finnas en muslimsk, lärd makthavare som leder sin armé och studerar den militära synvinkeln, slagfältet och annat… Han skall uppskatta vinsterna och förlusterna. När han inser att vinsterna med självmordsattentatet är större än den förlorade muslimen, anser vi det vara tillåtet. Detta skedde under de första muslimernas krig och exempel på det är erövringen av Damaskus. Där ägde vissa självmordsattentat rum. En soldat kunde be sin general om lov om att få  dö som martyr och anfalla en grupp romare och andra. Denne kunde döda dem till dess att de dödade honom. Generalen kunde ge honom tillstånd och mannen gav sig iväg till dess att han föll som martyr för Allâhs (ta´âlâ) sak.