al-Albânî om clownens trolleri

Fråga: Vad är domen för clownens trolleri då han exempelvis tar ut pengar ur din ficka? Därefter tar han ut pengarna bakom örat på dig och så vidare. Är detta magi?

Svar: Nej, det är inte magi. Det är lurendrejeri som Sharî´ahn förbjuder.