Aktier i räntebanker

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Kassettbandet ”al-Fiqh al-Akbar”
publicerad
03.05.2008

Fråga: Hur lyder domen för att ha aktier i banker som
handlar med räntor. Inom en snar framtid kommer Riyâdh-banken att lägga
ut aktier. De kommer att sälja dem för etthundra riyâl och efter ett par
veckor kommer aktieägaren kunna sälja dem för tusentals riyâl. Hur lyder
domen för denna handling, må Allâh belöna er med gott?

Svar: Svaret finns i frågan.
Frågeställaren sade ”banker som handlar med räntor”. Så länge
de handlar med räntor är det inte tillåtet att ha aktier i dem.
Om en person har aktier i räntebanker, betyder det att han tar ränta från
dem. Skulle han dock inte göra det, har han ändå hjälpt dem att
handla med räntor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade
den som handlar med räntor, betalar dem, bevittnar dem och skriver ned
dem. Han förbannade alltså både den som tar räntor och dem
som hjälper någon annan med det.

Så länge det rör sig om
banker med räntor i, är det varken tillåtet att ha aktier i dem
eller att köpa aktier från dem. Faktum är att man är ålagd
att hålla sig borta från dem och istället söka uppehälle från
tillåtna källor – och lov och pris tillkommer Allâh.