Ahmad och begravningen

291 – ´Umar bin Hafs as-Sadûsî Abû Bakr. Abû Bakr al-Khallâl nämnde honom bland kollegorna.

Han sade:

”Jag såg Ahmad gå framför begravningståget. Jag såg honom göra fyra Takbîrat under begravningsbönen. Jag såg honom ta av sig skorna när han kom fram till begravningsplatsen. Jag såg honom efter att ha kastat jord i graven gå därifrån utan att sitta kvar.”