Ahl-us-Sunnah tiger aldrig om Ahl-ul-Bid´a

Jag kan inte tänka mig att en person som påstår att han förkunnar Sharî´ah-enlig kunskap godkänner det Allâh har förbjudit av solklar otro liksom panenteism och Sayyid Qutbs uttalande om att islam är en blandning av det bästa i den förvrängda kristendomen och ateistiska kommunismen medan al-Maghrâwî och hans jämlikar gör solklar Takfîr. Du försvarar Ahl-ul-Bid´a som föll i hedniska innovationer, än mindre syndiga innovationer. Du helgar deras innehavare och nedvärderar Ahl-ul-Hadîth och Sunnahs förkunnare som avvisar falskhetens folk. Sedan säger du att inte har gjort något som motsäger Sunnah. Är inte det lögn, svindleri och bluff?

Vill du att Ahl-ul-Haqq skall tiga om dig och dina jämlikar? Aldrig. Det kommer aldrig att ske – om Allâh vill.