Ahl-us-Sunnah skall uppmuntras till att kalla till sanningen och avvisa falskheten

Styrkan och regeringen i Saudiarabien är i Ahl-us-Sunnahs, Salafiyyûns, händer och lov och pris tillkommer Allâh. Ahl-ul-Ahwâ’ är de underkuvade. Därför ser du hur de döljer sina innovationer och att många av dem klär sig i Salafiyyahs och Sunnahs kläder.

I de otrogna länderna, som i Europa och USA, har deras författningar och lagar gett alla, hedningar som muslimer, friheten att tala. De otrogna utnyttjar yttrandefriheten för att förtala islam och muslimerna och alla andra som inte tycker och tänker som de.

Innovatörerna utnyttjar denna frihet för att fördunkla sanningen och dess folk och sprida sina villfarelser och falskheter.

Ahl-us-Sunnah utnyttjar denna frihet för att sprida Sunnah och sanningen och avvisa falskheten och angreppen mot islam.

Denna yttrandefrihet framhävs via flera sätt som tidningar, tidskrifter, TV och internet.

Hur förhåller du dig till denna verklighet? Du är ålagd att uppmuntra sanningens folk till att sprida sanningen och avvisa falskhetens folk som vi vet, via längre erfarenhet, inte gagnas av att bli behandlade mjukt och som bara blir värre om man tiger om dem. De blir i synnerhet så när de ser att det finns folk som skyddar och försvarar dem.