ad-Dadjdjâl är en människa med mänskliga drag

1193 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”ad-Dadjdjâl är enögd och vit. Hans huvud påminner om ett ormhuvud1. Han liknar mest ´Abdul-´Uzzâ bin Qutn. Om de fördömda går under, skall ni veta att er Herre inte är enögd.”

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (1900), Ahmad (1/240), Abû Ishâq al-Harbî i ”Gharîb-ul-Hadîth” (1/93) och Ibn Mandah i ”at-Tawhîd” (1/83) via Simmâk bin Harb, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är autentisk och utmed Muslims villkor.

Hadîthen bevisar uttryckligt att den störste ad-Dadjdjâl är en människa med mänskliga egenskaper. Det framgår i synnerhet då han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liknade honom vid följeslagaren ´Abdul-´Uzzâ bin Qutn. Hadîthen är ett av många bevis mot dem som säger att ad-Dadjdjâl inte är en person, utan den europeiska civilisationen och dess skönhet och prövning. ad-Dadjdjâl är nämligen en människa.

1Araberna liknar ett litet huvud som rör sig mycket vid ett ormhuvud, vilket nämns i ”an-Nihâyah”.