Dagens självmordsattentat är förbjudna

publicerad 21.09.2010 Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (451) Fråga: Får man utföra självmordsattentat och köra ett sprängladdat transportmedel in i fienden? Vad är beviset för detta? Svar: Om och om säger jag att dessa operationer inte är tillåtna idag. Ty de härrör från individuella prestationer. Sällan kan dessa individer bidra med en fördel som är större än nackdelen och vice versa. Och om det inte…

al-Albânî om tillåtna och förbjudna självmordsattentat

Självmordsattentat kan utföras på två sätt. Det första sättet som är tillåtet, men som inte existerar idag så vitt jag vet, är att en person ger sig på fienden för att få med sig ett så stort antal som möjligt av Allahs fiender. Detta självmordsattentat skall ske på den högste ledares order som vet vad det muslimska samfundet är i behov av av uppoffring. Detta är tillåtet. Det andra sättet är att en person agerar på egen hand och utför ett…

Ibn ´Uthaymîn om Hamas självmordsattentat

Fråga: Det finns vissa lärda som tillåter Hamas självmordsattentat som äger rum för tillfället. Svar: Jag anser att självmordsattentat som innebär en övertygad död är förbjudna. De är till och med en typ av de största synderna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att den som tar sitt liv med något kommer att straffas med det i helvetet. Han gjorde inget undantag. Det är allmänt. Därtill är syftet med Djihâd för Allâhs sak att…

Ibn ´Uthaymîn skiljer mellan självmordsattentat och berättelsen om pojken och kungen

Fråga: Vissa människor argumenterar för självmordsattentat med hadîthen i Muslims ”as-Sahîh” som handlar om pojken och människorna som blev kastade i massgraven. Är deras argument korrekt? Svar: Det är korrekt om det är relevant. Om en persons självmordsattentat leder till att ett helt folk blir troende, är det okej. Vad gjorde människorna när pojken sade till kungen att skjuta honom i Allâhs namn för att döda honom och kungen gjorde det? Alla…

Självmordsattentat medför endast ondska

Fråga: Vad är domen för självmordsattentat mot de otrogna? Svar: Självmordsattentat medför endast ondska. De har inte medfört något bra. Det är inte tillåtet att en person spränger sig själv eller byggnader. Därefter säger han att det är Djihâd. Det är inte Djihâd. Det är sabotage. Det hör inte till Djihâd. Det hör till sabotage och fördärv på jorden. Det är alltså inte tillåtet. Däri finns kvinnor, barn och till och med muslimer. Vem ansvarar…

al-Albânî om dagens självmordsattentat

Den här frågan leder mig till en fråga som existerar idag. Jag har frågats flera gånger om den. Det handlar nämligen om självmordsattentat. Är det tillåtet? De existerar och därför måste man svara på frågan. Det är både tillåtet och otillåtet. Det som sker idag är inte tillåtet då det är individuella prestationer. De härrör från vilda känslor som varken begränsas av Sharî´ah eller intellektet. Det finns ingen skillnad mellan en muslim som tar…

Skillnaden mellan självmordsattentat och Barâ’s handling

Fråga: Vi hör från vissa Djihâd-håll hur det finns folk som utför Djihâd-operationer, även kallade av vissa för självmordsattentat. Det går ut på att personen rusar in i fiendens soldater med sprängämnen på sig så att han spränger sig själv. Den förste som dör är han själv. Kan man jämföra den här handlingen med tjänaren som strider utan rustning och som Allâh förundras över? Svar: Dessa självmordsattentat som går ut på att en person anfaller…

Berättelsen om pojken och bevis för självmordsattentat

Fråga: Det finns de som tillåter självmordsattentat och bevisar det med berättelsen om pojken. De säger att om muslimerna inte kan köra ut fienden från sina länder, är det tillåtet för dem att praktisera dessa attentat. Vad säger ni om det? Svar: Detta bevis är missförstått. Pojken dödade inte sig själv. Det var den tyranniske som dödade honom. Han dödade inte sig själv. Istället härdade han med att bli dödad för att kalla till islam. Han…

Självmordsattentat är inte Djihâd

Fråga: Vad är domen för självmordsattentat, även kallat för martyrattentat? Vad är bättre i dagens läge; att söka kunskap eller att gå ut i Djihâd för Allâhs sak? Svar: Det är just detta som vi har varnat er för. Håll er borta från dåliga tankar. Till dem hör självmord och förstörelse. Det hör inte till Djihâd. Det hör inte till martyrium för Allâhs sak. Det är självmord. Allâh säger: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ…

Imâm Ibn Bâz om självmordsattentat

Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz Källa: Kassettbandet ”Aqwâl-ul-´Ulam⒠fîl-Djihâd” publicerad 26.12.2005 Fråga: Hur lyder domen om att utföra självmordsattentat mitt bland judar? Svar: Jag anser, vilket vi har antytt flera gånger tidigare, att det inte är korrekt, ty det är självmord. Allâh (ta´âlâ) sade: ”Döda inte er själva.” (4:29) Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den som begår självmord med något,…

al-Albânî om Djihâd och självmordsattentat i Palestina

Fråga: Vad anser ni om Djihâd mot fienden i Palestina och i synnerhet kvinnornas roll? Vi hör ofta hur dessa hjältedåd utförs av icke-religiösa kvinnor. Dessa handlingar hedras av vissa som har någon typ av islamisk kunskap. För det andra undrar jag vad ni anser om att man skickar pengar till palestinierna så att de skall kunna strida mot fienden. Svar: Det finns ingen Djihâd. Det har vi sagt klart och tydligt. Det finns ingen Djihâd i…

Självmordsattentat för en längre bort från Allâh

Vad gäller handlingarna [som man man visar ilska mot Allâh med], så är det bland annat att slita sönder kläder, slå sig på kinderna, dra sig i håret och dylikt. Vissa gör så. Det dock allvarligaste, vidrigaste och värsta av dem alla är självmord. Det finns människor som begår självmord när de råkar ut för olyckor som de inte klarar av att leva med. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för oss om mannen som blev sårad och inte…

Obligatoriskt att varna för självmordsattentat

Fråga: Vi finner frågan om dem som hamnar i helvetet under en lång tid vara problematisk. Kommer självmördaren från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund att förbli i helvetet? Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att den som tar sitt liv med järn eller gift kommer att straffas med det i helvetet under en lång tid. Detta sade han som en avskräckning. Det värsta dödandet är självmord. Det är ju mer obligatoriskt…

Ibn ´Uthaymîn om skillnaden mellan självmordsattentat och rökning

Fråga: Anses den som dör på grund av rökning ha begått självmord? Svar: Tror du att han som röker gör det för att dö? Ja eller nej? Frågeställare: Nej. Svar: Då så. Då har han inte begått självmord. Vad gäller personen som knyter sprängämnen runt magen och spränger sig själv bland fienden, är han en självmördare. Det finns skillnad mellan personen som avser att ta sitt eget liv och personen som inte avser det. Att rökningen leder till döden är…

Från Qur’ân-skolan till självmordsattentat

Om du vill att Allâh ärar dig och skänker dig lycka i de båda liven, skall du hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah. Akta dig så att du inte faller i de vilsnas nät. Akta dig för dem på alla sätt och vis. Hur många människor har inte fallit i de vilsnas nät! Måhända de kallar det för ”Qur’ân-skolor”. Sen går det från Qur’ân-skolor till sprängattentat. Qur’ân-skolan vara bara en fälla. Resultatet är sprängattentat. Det…

Självmordsattentat istället för att bli tagen av fienden

Fråga: Är det tillåtet för mig att spränga mig själv med handgranaten istället för att bli tagen av fienden? Svar: Nej, det är inte tillåtet förrän det finns ett muslimskt land och den muslimske makthavaren befaller dig att göra det då han anser handlingen gagna muslimerna. Det är inte tillåtet att den muslimske soldaten spränger sig själv på eget initiativ. Frågeställaren: Han skall inte bara spränga sig själv. Han skall spränga fienden också….

al-Albânî om självmordsattentat på generalens befallning

Fråga: Till dagens moderna stridsteknik hör att självmordssoldater beväpnar sig med bomber och anfaller fienden i pansarvagnar och liknande. Vad är domen för detta? Är det självmord? Svar: Nej. Självmord är att man dödar sig själv för att slippa detta svåra liv man lever. Vad gäller din fråga, så är det inte självmord, utan Djihâd för Allâhs sak. Dock skall man tänka på en sak. Detta skall inte utföras individuellt på egen hand. Detta skall ske…

Är självmordsbombarna martyrer?

Fråga: Vad är domen för dem som gör självmordsattentat? Anses de vara martyrer? Svar: För att ett självmordsattentat skall anses vara ett martyrium måste det först och främst göras för Allâhs sak och inte för landet. För det andra skall det vara under en islamisk ledning under den muslimske makthavaren. Vad gäller dessa attentat som äger rum idag, så räknas de utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tidigare hadîth: ”Handlingarna…

Konsekvenserna av självmordsattentaten i Palestina

De självmordsattentat vissa människor utför då de sätter på sig sprängmedel och beger sig till ickemuslimerna för att spränga sig själva då de väl kommer fram till dem, räknas till självmord – och skydd sökes hos Allâh. Enligt profetens (´alayhis-salâtu was-salâm) hadîth, skall den som begår självmord få vistas i helvetet till evig tid. Denna persons självmordsattentat medför ingen som helst nytta till islam. Att döda sig själv samt tio, tjugo,…

Några skillnader mellan islam och ISIS

För några dagar sedan tjänade två ungdomar ISIS sekt och verkställde dess kriminella planer när de utförde var sitt självmordsattentat i östra Saudiarabien. Attentaten ägde rum fredagarna 4 och 11 Sha´bân. Flera bedjande dog. Denna fula handling är inte bara ett brott; det är ett brott av yttersta slag. Det klargörs av följande punkter: 1 – Att döda ett helgat liv orättvist är en av de största synderna som finns och i synnerhet under bönen. 2 –…