al-Albânî: Alla självmordsattentat är förbjudna

Vad gäller självmordsattentat, är det en handling vi känner till från de japanska krigarna då de anföll amerikanska krigsfartyg med sina flygplan och sprängde på så sätt både sig själva och sina flygplan samt att de tog amerikanska soldaters liv. Vi säger: Inga av dagens självmordsattentat är föreskrivna och likaså är de alla förbjudna. Denna typ av handling kan höra till den typ som får dess utövare att till evig tid vistas i elden och den kan…

Ibn ´Uthaymîn skiljer mellan självmordsattentat och berättelsen om pojken och kungen

Fråga: Vissa människor argumenterar för självmordsattentat med hadîthen i Muslims ”as-Sahîh” som handlar om pojken och människorna som blev kastade i massgraven. Är deras argument korrekt? Svar: Det är korrekt om det är relevant. Om en persons självmordsattentat leder till att ett helt folk blir troende, är det okej. Vad gjorde människorna när pojken sade till kungen att skjuta honom i Allâhs namn för att döda honom och kungen gjorde det? Alla…

Ibn ´Uthaymîn om Hamas självmordsattentat

Fråga: Det finns vissa lärda som tillåter Hamas självmordsattentat som äger rum för tillfället. Svar: Jag anser att självmordsattentat som innebär en övertygad död är förbjudna. De är till och med en typ av de största synderna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att den som tar sitt liv med något kommer att straffas med det i helvetet. Han gjorde inget undantag. Det är allmänt. Därtill är syftet med kampen för Allâhs sak att…

Dagens självmordsattentat är illegitima

Fråga: Vad anser ni om dagens självmordsattentat? Svar: Utifrån bevisen anser jag att handlingen är illegitim. Den är inte alls av samma slag som att två parter möts på slagfältet eller det en man kunde göra när han stormade romarna. De säger att det är samma sak. Det är inte alls samma sak. För det första sker inte självmordsattentat på slagfältet. Istället spränger sig självmördaren bland tryggade människor. Det är inte alls på slagfältet….

Självmordsattentat medför endast ondska

Fråga: Vad är domen för självmordsattentat mot de otrogna? Svar: Självmordsattentat medför endast ondska. De har inte medfört något bra. Det är inte tillåtet att en person spränger sig själv eller byggnader. Därefter säger han att det är kamp. Det är inte kamp. Det är sabotage. Det hör inte till kamp. Det hör till sabotage och fördärv på jorden. Det är alltså inte tillåtet. Däri finns kvinnor, barn och till och med muslimer. Vem ansvarar för…

Skillnaden mellan självmordsattentat och Barâ’s handling

Fråga: Vi hör från vissa kamporienterade håll hur det finns folk som utför kampoperationer, även kallade av vissa för självmordsattentat. Det går ut på att personen rusar in i fiendens soldater med sprängämnen på sig så att han spränger sig själv. Den förste som dör är han själv. Kan man jämföra den här handlingen med tjänaren som strider utan rustning och som Allâh förundras över? Svar: Dessa självmordsattentat som går ut på att en person…

Självmordsattentat är olovliga

Fråga: Är självmordsattentat tillåtna… Svar: Vet du inte vad liv är? Självmordsattentat? Allâh (djallâ wa ´alâ) säger: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ”Döda inte er själva. Allâh har visat er stort nåd. Den som av fiendskap begår sådan orättfärdighet skall vi låta plågas i ett flammande bål. Detta är lätt…

04. Varför gör inte al-Qâ´idahs ledare självmordsattentat?

De omnämnda katastroferna beror på att Satan har förskönat för dem och deras dumma anhängare sabotage och fördärv och gett dem avsmak av goda handlingar och förbättring. Därför är deras ondska kopiös medan deras godhet är knapp. De säger att självmordsattentat är martyrium och ignorerar Allâhs ord: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ”Döda inte er själva.”1 De ignorerar det al-Bukhârî rapporterar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…

Berättelsen om pojken och bevis för självmordsattentat

Fråga: Det finns de som tillåter självmordsattentat och bevisar det med berättelsen om pojken. De säger att om muslimerna inte kan köra ut fienden ur sina länder, är det tillåtet för dem att praktisera dessa attentat. Vad säger ni om det? Svar: Detta bevis är missförstått. Pojken dödade inte sig själv. Det var den tyranniske som dödade honom. Han dödade inte sig själv. Istället härdade han med att bli dödad för att kalla till islam. Han härdade…

Självmordsattentat är inte kamp

Fråga: Vad är domen för självmordsattentat, även kallat för martyrattentat? Vad är bättre i dagens läge; att söka kunskap eller att gå ut i kamp för Allâhs sak? Svar: Det är just detta som vi har varnat er för. Håll er borta från dåliga tankar. Till dem hör självmord och förstörelse. Det hör inte till kamp. Det hör inte till martyrium för Allâhs sak. Det är självmord. Allâh säger: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا…

Ibn Bâz: Palestiniernas självmordsattentat är fel

Fråga: Vad är domen för att utföra självmordsattentat mitt bland judar? Svar: Jag anser, vilket vi har antytt flera gånger tidigare, att det är inkorrekt, ty det är självmord. Allâh (ta´âlâ) sade: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ””Döda inte er själva.””1 Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ””Den som begår självmord med något, kommer att straffas med det fram till Domedagen.””2 En människa skall ta hand om sitt liv. Om det…

Är självmordsattentat ett självförsvar?

Fråga: Hur lyder domen för palestiniernas attentat? Svar: Attentaten som de utför kallas inte för ”martyrium”. Enligt föreskriften är det inte korrekt att kalla dem för det. Jag anser att denna ideologi som påstår att liknande attentat kallas för ”martyrium” måste fördömas. Fråga: Anses de vara martyrer? Svar: Martyrium sker i korrekt strid och korrekt kamp med korrekt motiv. Men att bedra, begå självmord och ta med sig oskyldiga barn och…

Från Qur’ân-skolan till självmordsattentat

Om du vill att Allâh ärar dig och skänker dig lycka i de båda liven, skall du hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah. Akta dig så att du inte faller i de vilsnas nät. Akta dig för dem på alla sätt och vis. Hur många människor har inte fallit i de vilsnas nät! Måhända kallar de det för ”Qur’ân-skolor”. Sen går det från Qur’ân-skolor till sprängattentat. Qur’ân-skolan vara bara en fälla. Resultatet är sprängattentat. Det…

Självmordsattentat är självmord

Fråga: Vad anser ni om självmordsattentaten som sker här? Det finns vissa som vilseleder andra och säger att det är martyrium och att handlingen är tillåten. Svar: Attentat som går ut på att ta på sig bälte med sprängämnen och spränga sig själv och dem som är runtom en, eller att köra en bil med sprängämnen till en viss plats och spränga sig själv och dem som är runtom en, är ett självmord och inget martyrium. Den som säger att det är ett…

Ibn ´Uthaymîn om skillnaden mellan självmordsattentat och rökning

Fråga: Anses den som dör på grund av rökning ha begått självmord? Svar: Tror du att han som röker gör det för att dö? Ja eller nej? Frågeställare: Nej. Svar: Då så. Då har han inte begått självmord. Vad gäller personen som knyter sprängämnen runt magen och spränger sig själv bland fienden, är han en självmördare. Det finns skillnad mellan personen som avser att ta sitt eget liv och personen som inte avser det. Att rökningen leder till döden är…

Obligatoriskt att varna för självmordsattentat

Fråga: Vi finner frågan om dem som hamnar i helvetet under en lång tid vara problematisk. Kommer självmördaren från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund att förbli i helvetet? Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att den som tar sitt liv med järn eller gift kommer att straffas med det i helvetet under en lång tid. Detta sade han som en avskräckning. Det värsta dödandet är självmord. Det är ju mer obligatoriskt…

Självmordsattentat istället för att bli tagen av fienden

Fråga: Är det tillåtet för mig att spränga mig själv med handgranaten istället för att bli tagen av fienden? Svar: Nej, det är inte tillåtet förrän det finns ett muslimskt land och den muslimske makthavaren befaller dig att göra det då han anser handlingen gagna muslimerna. Det är inte tillåtet att den muslimske soldaten spränger sig själv på eget initiativ. Frågeställaren: Han skall inte bara spränga sig själv. Han skall spränga fienden också….

Är självmordsbombarna martyrer?

Fråga: Vad är domen för dem som gör självmordsattentat? Anses de vara martyrer? Svar: För att ett självmordsattentat skall anses vara ett martyrium måste det först och främst göras för Allâhs sak och inte för landet. För det andra skall det vara under en islamisk ledning under den muslimske makthavaren. Vad gäller dessa attentat som äger rum idag, så räknas de utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tidigare hadîth: ”Handlingarna…

Konsekvenserna av självmordsattentaten i Palestina

De självmordsattentat vissa människor utför då de sätter på sig sprängmedel och beger sig till ickemuslimerna för att spränga sig själva då de väl kommer fram till dem, räknas till självmord – och skydd sökes hos Allâh. Enligt profetens (´alayhis-salâtu was-salâm) hadîth, skall den som begår självmord få vistas i helvetet till evig tid. Denna persons självmordsattentat medför ingen som helst nytta till islam. Att döda sig själv samt tio, tjugo,…

Ett kall till Satan och Elden

Fråga: Är sprängattentat och självmordsattentat ett kall? Svar: Alla som gör sådana handlingar måste kallas till Qur’ânen och Sunnah; de själva är alltså i behov av kall. Hur kallar de på folk med hjälp av sprängattentat och förstörelse? Det är inget kall utan skrämsel och förstörelse. Kallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på det viset? Brukade han och hans följeslagare förstöra saker och ting i Makkah? Aldrig. Vist och klokt…