Râfidhah eller Shî´ah?

…Fråga: Vilket av dessa två namn är mer korrekt att använda sig av; Râfidhah eller Shî´ah? Svar: Râfidhah är mer specifikt. Shî´ah är generellt och omfattar samtliga Shî´ahs sekter. Shî´ah består av många sekter. En av dem är Râfidhah. De är en sekt från Shî´ah. Varje Râfidhî är en Shî´î men varje Shî´î behöver inte vara en Râfidhî. Han behöver inte vara Râfidhî. Han kan vara Fâtimî, Qirmatî, Ismâ´îlî och så vidare. Shî´ahs sekter är många….

Räkna inte med att Shî´ah skall vara rättvisa mot Ahl-us-Sunnah

De har fängslat våra bröder för att de praktiserar vissa Sunan som att placera höger hand på vänster hand i bönen och för att de inte kallar till bönen med den innoverade frasen ”Hayya ´alâ Khayr-il-´Amal” som för övrigt är ett av de innoverade Shî´ahs kännetecken. Vi talade med justitieministern om det, men han gjorde dock inte sin plikt. Ty han är en Shî´î och att Shî´ah skall vara rättvisa mot Ahl-us-Sunnah är inget man skall hoppas på. Han…

Domen för att ta kunskap från Ahl-ul-Bid´ah om Shî´ah

…Fråga: Vad råder ni dem som tar kunskap från vissa Ahl-ul-Ahwâ’ om Shî´ahs trosläror? Svar: Håll er långt borta från Ahl-ul-Ahwâ’. Allâh har gett er något som är bättre än dem, nämligen de lärda från Ahl-us-Sunnah. Ni behöver alltså inte Ahl-ul-Bid´ah wal-Ahwâ’….

Shî´ah tog sin troslära från Mu´tazilah och inte från Ahl-ul-Bayt

Shî´ah som tillskriver sig Ahl-ul-Bayt och som håller med Mu´tazilah är längst bort från Ahl-ul-Bayts läror när det kommer till Tawhîd och ödet. Ahl-ul-Bayts imamer, som ´Alî, Ibn ´Abbâs och deras efterträdare, var enade om det som resten av följeslagarna och efterföljarna trodde på i förhållande till egenskaperna och ödet. Böcker som består av autentiska rapporteringar är fulla av det. Vi skall nämna några uttalanden från ´Alî (radhiya Allâhu…

Tidigare Shî´ah var Mudjassimah och senare var Mu´attilah

Ahl-us-Sunnah har mer rätt till att förklara Allâh vara fri från att likna skapelsen än Shî´ah. Det känns inte till att någon grupp har en sådan stor Tashbîh och Tadjsîm som motstrider förnuftet och religionen som Shî´ahs grupper. Sektrelaterade böcker nämner hur Shî´ahs tidigare imamer hade trosläror som Tashbîh och Tadjsîm som inga andra grupper. Därtill är de tidigare och senare Shî´ah motsägelsefulla i den här frågan. Deras företrädare var…

De tidiga Shî´ah ansåg Abû Bakr och ´Umar vara bättre än ´Alî

Shî´ah, ´Alîs anhängare, ansåg att Abû Bakr och ´Umar var bättre än honom. Det enda de tvistade om var huruvida han var bättre än ´Uthmân eller inte. På den tiden kallades ingen för ”Imâmî” eller ”Râfidhî”. De fick namnet ”Râfidhah” och blev först Râfidhah efter att Zayd bin ´Alî bin al-Husayn dök upp i Kûfah under Hishâms kalifat. Shî´ah frågade honom om Abû Bakr och ´Umar och som svar bad han om nåd för dem. Det ledde till att de förkastade…

Ahl-us-Sunnah jämfört med Shî´ah

Det finns inte en svag åsikt bland Ahl-us-Sunnah utan att den också finns bland Shî´ah och ännu svagare. Det finns inte en stark åsikt bland Shî´ah utan att den också finns bland Ahl-us-Sunnah och ännu starkare. Det är omöjligt att det finns en stark åsikt bland Shî´ah utan att någon från Ahl-us-Sunnah också har den. På så sätt klargörs det att Ahl-us-Sunnah är bättre än dem inom allt gott på samma sätt som muslimerna är bättre än judarna och…

al-Luhaydân om äktenskap med Shî´ah

Fråga: En ungdom från Shî´ah har friat till en kvinna från Ahl-us-Sunnah. Får hon gifta sig med honom? Vad är domen om det inte är tillåtet? Vad råder ni henne med tanke på att landet som hon bor i tillskrivs Ahl-us-Sunnah och tillåter ett liknande äktenskap? Svar: Det är inte tillåtet att hon gifter sig med en man från Shî´ah som är Ithnâ ´Ashariyyah. Det är inte tillåtet för hennes förmyndare att gifta bort henne till någon av dem. Hon är…

Att kalla Shî´ah för Râfidhah

Fråga: Är det inte bättre att kalla Shî´ah för ”Râfidhah” eftersom det väcker deras vrede och Allâh säger: وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ”Och alla steg de tar som väcker de otrognas vrede och allt vad de uppnår i kampen mot fienden, [allt] detta räknas dem till förtjänst som goda handlingar.”1? Svar: Râfidhah är en typ av Shî´ah. Shî´ah är inte en…

Shî´ah är värre än Khawâridj

Fråga: Hadîthen säger, eller betydelsen av den är, att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om jag får tag på dem skall jag döda dem såsom ´Âd dödades.” Hamnar Shî´ah under denna hadîth? Svar: Nej. Shî´ah är värre än Khawâridj. Hadîthen berör Khawâridj: ”Om jag får tag på dem skall jag döda dem såsom ´Âd dödades.” Shî´ah är värre. Khawâridj är bättre när det kommer till trosläran och rädslan och fruktan för Allâh (´azza wa djall)….

Shî´ah – då och nu

Efter Siffîn-kriget var de första generationerna uppdelade på följande vis: 1 – Ahl-us-Sunnah. De var de lärda som älskade följeslagarna och lät bli att gå in i det som hände mellan dem. Några av dem var Sa´d, Ibn ´Umar, Muhammad bin Maslamah och många andra. 2 – Shî´ah. De var partiska, förtalade dem som bestred ´Alî och sade att de var orättfärdiga rebeller. 3 – Nawâsib. De bestred ´Alî på Siffîn-dagen. De erkände både hans och hans…

Shî´ahs pelare

Fråga: Syndar den som följer Shî´ahs sekt Ithnâ´ashariyyah? Svar: De lärda har klargjort att Shî´ah Ithnâ´ashariyyahs lära är grundad på följande punkter: 1 – Ledarskapet är en gudomlig merit liksom profetkallet. ´Alî hade mer rätt till kalifatet än Abû Bakr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg honom till det. Kalifatet går sedan över till hans söner. De tolv imamerna är felfria. Den tolfte imamen kommer att återvända till jorden….

Dagens Shî´ah i Jemen är Râfidhah

En av de avvikande grupperna är Shî´ah. De är en stupid och dum grupp som är beredd på att sluta sig till vilken grupp som helst bara för att kunna få nog med styrka för att angripa regeringen. Lov och pris tillkommer Allâh för att denna grupp är livlös. Den har inget värde i det jemenitiska samhället. Ty deras förflutna är mörkt och avskräcker människorna från att sluta sig till dem. Vi ber Allâh att Han vägleder oss och dem. Det finns en…

Då enas vi med Shî´ah

Fråga: Den senaste tiden har det talats mycket om att Ahl-us-Sunnah och Shî´ah bör komma närmare varandra. Vissa av dem har tagit mycket lätt på frågan. Vad anser ni om detta? Svar: Ja, om Shî´ah lämnar sin falska lära och sluter sig till oss tillkommer Allâh lov och pris. Att däremot gå till dem och lämna den sanning som vi har för deras falskhet kommer dock aldrig att hända om Allâh vill! Detsamma gäller ifall vi skall behagas av deras lära…

Då enas vi med Shî´ah 2

…Fråga: Det finns människor som manar till ett närmande med Shî´ah. Är detta korrekt? Kommer detta lösa problemen som finns mellan oss? Svar: Om de överger det som de följer, är ingen skada skedd. Men om de skall hålla fast vid sin lära samtidigt som de vill att vi skall närma oss dem och lämna vår lära, så är det inte tillåtet….

Är alla Shî´ah otrogna?

Fråga: Det är allmänt känt att Râfidhah, eller Shî´ah, förtalar och gör Takfîr på många följeslagare. De är flera grupper. Är de alla otrogna eller är deras fall detaljerat? Vad är domen för att äta av deras slakt? Svar: Den som förtalar följeslagarna och inte rentvår ´Â’ishah från det som Allâh rentvådde henne är otrogen. Det skall inte ätas av dennes slakt. Det är en sak. En annan sak är att de flesta Sûfiyyah idag har blivit…

Shî´ah och skapelsernas handlingar

Till Imâmiyyahs lära, som han – al-Hillî – nämnde, hör till de senare Shî´ahs åsikt som stämmer överens med Mu´tazilahs Tawhîd och Rättvisa. De säger att Allâh inte har skapat något av skapelsernas handlingar inklusive änglarnas, profeternas och andras. Istället äger dessa händelser rum utan Hans styrka och skapande. Därtill säger de att Allâh inte klarar av att vägleda den vilseledde eller vilseleda den vägledde. De säger att ingen skapelse är…

Skillnaden mellan muslimerna och Shî´ah inom tvagningen

Allâh (´azza wa djall) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ”Troende! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna.”1 Imâm Ahmad sade: Hâshim bin al-Qâsim berättade för oss:…

al-Ikhwân al-Muslimûn anser att hedningarna är deras bröder

Några av bevisen vilka tyder på det är: Första beviset: När Hasan al-Bannâ startade sin Da´wah i Egypten, följdes han av hundratusentals människor. Vi har aldrig hört att han krävt att den som vill sluta sig till hans sekt måste lämna sin tidigare troslära, oavsett om det handlar om avguderi och myter, Djahmiyyahs troslära, Mu´tazilahs troslära eller någon annan. Andra beviset: Shaykh al-Bannâ strävade efter att få Sunnah och Shî´ah komma…

Den som prisar Ahl-ul-Bid´ah tillhör Ahl-ul-Bid´ah

…Fråga: Anses man tillhöra Ahl-ul-Bid´ah om man prisar och berömmer dem? Svar: Ja, det råder det inga tvekan om. Den som prisar dem och berömmer dem kallar till dem. Han kallar till dem och är en av deras kallare….