Râfidhah eller Shî´ah?

…Fråga: Vilket av dessa två namn är mer korrekt att använda sig av; Râfidhah eller Shî´ah? Svar: Râfidhah är mer specifikt. Shî´ah är generellt och omfattar samtliga Shî´ahs sekter. Shî´ah består av många sekter. En av dem är Râfidhah. De är en sekt från Shî´ah. Varje Râfidhî är en Shî´î men varje Shî´î behöver inte vara en Râfidhî. Han behöver inte vara Râfidhî. Han kan vara Fâtimî, Qirmatî, Ismâ´îlî och så vidare. Shî´ahs sekter är många….

Domen för att ta kunskap från Ahl-ul-Bid´ah om Shî´ah

…Fråga: Vad råder ni dem som tar kunskap från vissa Ahl-ul-Ahwâ’ om Shî´ahs trosläror? Svar: Håll er långt borta från Ahl-ul-Ahwâ’. Allâh har gett er något som är bättre än dem, nämligen de lärda från Ahl-us-Sunnah. Ni behöver alltså inte Ahl-ul-Bid´ah wal-Ahwâ’….

Shî´ahs pelare

Fråga: Syndar den som följer Shî´ahs sekt Ithnâ´ashariyyah? Svar: De lärda har klargjort att Shî´ah Ithnâ´ashariyyahs lära är grundad på följande punkter: 1 – Ledarskapet är en gudomlig merit liksom profetkallet. ´Alî hade mer rätt till kalifatet än Abû Bakr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg honom till det. Kalifatet går sedan över till hans söner. De tolv imamerna är felfria. Den tolfte imamen kommer att återvända till jorden….

Shî´ah är värre än Khawâridj

Fråga: Hadîthen säger, eller betydelsen av den är, att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om jag får tag på dem skall jag döda dem såsom ´Âd dödades.” Hamnar Shî´ah under denna hadîth? Svar: Nej. Shî´ah är värre än Khawâridj. Hadîthen berör Khawâridj: ”Om jag får tag på dem skall jag döda dem såsom ´Âd dödades.” Shî´ah är värre. Khawâridj är bättre när det kommer till trosläran och rädslan och fruktan för Allâh (´azza wa djall)….

Shî´ah – då och nu

Efter Siffîn-kriget var de första generationerna uppdelade på följande vis: 1 – Ahl-us-Sunnah. De var de lärda som älskade följeslagarna och lät bli att gå in i det som hände mellan dem. Några av dem var Sa´d, Ibn ´Umar, Muhammad bin Maslamah och många andra. 2 – Shî´ah. De var partiska, förtalade dem som bestred ´Alî och sade att de var orättfärdiga rebeller. 3 – Nawâsib. De bestred ´Alî på Siffîn-dagen. De erkände både hans och hans…

al-Luhaydân om äktenskap med Shî´ah

Fråga: En ungdom från Shî´ah har friat till en kvinna från Ahl-us-Sunnah. Får hon gifta sig med honom? Vad är domen om det inte är tillåtet? Vad råder ni henne med tanke på att landet som hon bor i tillskrivs Ahl-us-Sunnah och tillåter ett liknande äktenskap? Svar: Det är inte tillåtet att hon gifter sig med en man från Shî´ah som är Ithnâ ´Ashariyyah. Det är inte tillåtet för hennes förmyndare att gifta bort henne till någon av dem. Hon är…

Att kalla Shî´ah för Râfidhah

Fråga: Är det inte bättre att kalla Shî´ah för ”Râfidhah” eftersom det väcker deras vrede och Allâh säger: وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ”Och alla steg de tar som väcker de otrognas vrede och allt vad de uppnår i kampen mot fienden, [allt] detta räknas dem till förtjänst som goda handlingar.”1? Svar: Râfidhah är en typ av Shî´ah. Shî´ah är inte en…

Ahl-us-Sunnah jämfört med Shî´ah

Det finns inte en svag åsikt bland Ahl-us-Sunnah utan att den också finns bland Shî´ah och ännu svagare. Det finns inte en stark åsikt bland Shî´ah utan att den också finns bland Ahl-us-Sunnah och ännu starkare. Det är omöjligt att det finns en stark åsikt bland Shî´ah utan att någon från Ahl-us-Sunnah också har den. På så sätt klargörs det att Ahl-us-Sunnah är bättre än dem inom allt gott på samma sätt som muslimerna är bättre än judarna och…

Då enas vi med Shî´ah

Fråga: Den senaste tiden har det talats mycket om att Ahl-us-Sunnah och Shî´ah bör komma närmare varandra. Vissa av dem har tagit mycket lätt på frågan. Vad anser ni om detta? Svar: Ja, om Shî´ah lämnar sin falska lära och sluter sig till oss tillkommer Allâh lov och pris. Att däremot gå till dem och lämna den sanning som vi har för deras falskhet kommer dock aldrig att hända om Allâh vill! Detsamma gäller ifall vi skall behagas av deras lära…

Är alla Shî´ah otrogna?

Fråga: Det är allmänt känt att Râfidhah, eller Shî´ah, förtalar och gör Takfîr på många följeslagare. De är flera grupper. Är de alla otrogna eller är deras fall detaljerat? Vad är domen för att äta av deras slakt? Svar: Den som förtalar följeslagarna och inte rentvår ´Â’ishah från det som Allâh rentvådde henne är otrogen. Det skall inte ätas av dennes slakt. Det är en sak. En annan sak är att de flesta Sûfiyyah idag har blivit…

Då enas vi med Shî´ah 2

…Fråga: Det finns människor som manar till ett närmande med Shî´ah. Är detta korrekt? Kommer detta lösa problemen som finns mellan oss? Svar: Om de överger det som de följer, är ingen skada skedd. Men om de skall hålla fast vid sin lära samtidigt som de vill att vi skall närma oss dem och lämna vår lära, så är det inte tillåtet….

al-Ikhwân al-Muslimûn anser att hedningarna är deras bröder

Några av bevisen vilka tyder på det är: Första beviset: När Hasan al-Bannâ startade sin Da´wah i Egypten, följdes han av hundratusentals människor. Vi har aldrig hört att han krävt att den som vill sluta sig till hans sekt måste lämna sin tidigare troslära, oavsett om det handlar om avguderi och myter, Djahmiyyahs troslära, Mu´tazilahs troslära eller någon annan. Andra beviset: Shaykh al-Bannâ strävade efter att få Sunnah och Shî´ah komma…

Shî´ah tog sin troslära från Mu´tazilah och inte från Ahl-ul-Bayt

Shî´ah som tillskriver sig Huset och som håller med Mu´tazilah är längst bort från Husets läror när det kommer till Tawhîd och ödet. Husets imamer, som ´Alî, Ibn ´Abbâs och deras efterträdare, var enade om det som resten av följeslagarna och efterföljarna trodde på i förhållande till egenskaperna och ödet. Böcker som består av autentiska rapporteringar är fulla av det. Vi skall nämna några uttalanden från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och andra…

Den som prisar Ahl-ul-Bid´ah tillhör Ahl-ul-Bid´ah

…Fråga: Anses man tillhöra Ahl-ul-Bid´ah om man prisar och berömmer dem? Svar: Ja, det råder det inga tvekan om. Den som prisar dem och berömmer dem kallar till dem. Han kallar till dem och är en av deras kallare….

al-Fawzân om Shî´ahs slakt och fiske

Fråga: Vad anser ni om Shî´ahs slakt som de själva står för? Vad anser ni om att köpa havsdjur från Shî´ah och avgudadyrkarna? Svar: Precis som ni har hört är fiske tillåtet och är inte i behov av att slaktas oavsett om det kommer från Shî´ah eller någon annan. Dess död är dess slakt och inget mer. Angående slakt, är den inte tillåten från någon som sätter någon vid Allâhs sida vare sig det är Shî´ah, Sûfiyyah eller gravdyrkare. Varenda en som…

Målet främjar medlet hos Shî´ah

2489 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade vaktas till dess att denna vers uppenbarades: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ”Förkunna, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat…

Några av skillnaderna mellan den riktige al-Mahdî och Shî´ahs påhittade

al-Mahdî som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav glada budskap om och som han sade skulle komma mot slutet av tiden för att fylla jorden med rättvisa efter att den har varit fylld med orättvisa och vrånghet har fortfarande inte blivit till. Shî´ahs påhittade al-Mahdî befinner sig dock i en grotta för tillfället. Ibn Mas´ûd berättade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om det bara hade funnits en dag kvar av…

De tidiga Shî´ah ansåg Abû Bakr och ´Umar vara bättre än ´Alî

Shî´ah, ´Alîs anhängare, ansåg att Abû Bakr och ´Umar var bättre än honom. Det enda de tvistade om var huruvida han var bättre än ´Uthmân eller inte. På den tiden kallades ingen för ”Imâmî” eller ”Râfidhî”. De fick namnet ”Râfidhah” och blev först Râfidhah efter att Zayd bin ´Alî bin al-Husayn dök upp i Kûfah under Hishâms kalifat. Shî´ah frågade honom om Abû Bakr och ´Umar och som svar bad han om nåd för dem. Det ledde till att de förkastade…

Så säger Shî´ah

Fråga: Kan ni påpeka frasen ”Må Allâh ära ´Alîs ansikte” ( كرم الله وجهه )? Svar: Jag tycker inte om att man särskiljer Alî med den frasen, ty den är typisk för Shî´ah. De har även som vana att säga ”Imâm ´Alî”. Alla renläriga kalifer var imamer. Antingen kallar vi dem allihopa för det eller ingen alls. Åhörare: Jag är Sunnî och ingen Shî´î. Men man säger så om ´Alî eftersom han aldrig vidrörde en staty. al-Albânî: Det vet jag om. Just det…

Shî´ahs version av at-Tabarî

Fråga: Stämmer det vad som tillskrivs Ibn Djarîr at-Tabarî och att han hade lite Tashayyu´ i sig som dock inte nådde nivån av innovation? Svar: Det stämmer inte. Allâh har rentvått den ädle imamen från Tashayyu´. Däremot finns det en bok vid namnet ”al-Imâmah was-Siyâsah” som är skriven av Muhammad bin Djarîr at-Tabarî. Efter undersökningar och forskningar fann man att den är skriven av en Shî´î med imamens namn. Detta är typiskt Shî´ah. Om det…