De ligger bakom Râfidhahs framfart

al-Ikhwân al-Muslimûn säger att Râfidhah är våra bröder. Râfidhah som slaktar Ahl-us-Sunnah och anser det vara lovligt att döda dem, river deras moskéer, trampar på deras Qur’ân och utsätter dem för saker och ting inte ens judarna och de kristna gör. Varken judarna eller någon annan klarar av att hata Ahl-us-Sunnah och följeslagarna som Râfidhah. al-Ikhwân ropar efter Djihâd. Med vem? Bredvid Râfidhah? De själva är ju judarnas och de…

Râfidhah är gamla lögnare

De lärda är ense om att Râfidhah är den lögnaktigaste sekten. Deras lögn är gammal. Därför brukade islams imamer särskilja dem med deras frekventa lögner. Ashhab bin ´Abdil-´Azîz berättade att Mâlik blev frågad om Râfidhah. Han sade: ”Tala inte med dem och rapportera inget från dem. De ljuger.” Harmalah berättade att han hörde ash-Shâfi´î säga: ”Jag har inte sett någon vittna lögnaktiga vittnesbörder som Râfidhah.” Yazîd bin Hârûn sade: ”Man…

al-Fawzân om Takfîr på Râfidhah och att okunnighet är en ursäkt 2

Fråga: Är Râfidhah otrogna? Gör man skillnad mellan deras kunniga och lekmän? Svar: I princip är den som tillber någon annan än Allâh, slaktar för någon annan än Allâh eller ägnar någon som helst dyrkan någon annan än Allâh otrogen. Det spelar ingen roll om de är Râfidhah eller några andra. Den som ägnar någon än Allâh någon form av dyrkan är otrogen. Den som hävdar att det är obligatoriskt att följa någon annan än sändebudet (sallâ Allâhu…

Att kalla Shî´ah för Râfidhah

Fråga: Är det inte bättre att kalla Shî´ah för ”Râfidhah” eftersom det väcker deras vrede och Allâh säger: وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ”Och alla steg de tar som väcker de otrognas vrede och allt vad de uppnår i kampen mot fienden, [allt] detta räknas dem till förtjänst som goda handlingar.”1? Svar: Râfidhah är en typ av Shî´ah. Shî´ah är inte en…

Därför kallar Râfidhah Ahl-us-Sunnah för Nâsibah

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade: ”Râfidhahs kännetecken är att de kallar Ahl-ul-Athar för ”Nâbitah” och ”Nâsibah”.” Det beror på att de inte dyrkar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj liksom Râfidhah gör. De älskar dem liksom de älskar alla andra följeslagare. De respekterar dem, vördar dem och vet vilken status de har. Râfidhah gör Takfîr på och förtalar följeslagarna alltmedan de överdriver med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa…

Därav namnet Râfidhah

´Îsâ bin Yûnus sade: ”Râfidhah kom till Zayd och sade: ”Avsvär dig Abû Bakr och ´Umar så att vi kan hjälpa dig.” Han sade: ”Nej. Jag står på deras sida.” Då sade de: ”Då förkastar (نرفضك) vi dig.” Därefter fick de namnet Râfidhah (الرافضة). Zaydiyyah säger som han och krigade med honom.” Ismâ´îl as-Suddî rapporterade från honom att han sade: ”Râfidhah är vårt parti som har revolterat mot oss.” Han levde drygt 40 år. Han dödades 2 Safar 122. Må…

Brobygge med Râfidhah

Fråga: Vad anser ni om att ett närmande mellan Râfidhah och Ahl-us-Sunnah? Svar: Ett närmande mellan Râfidhah och Ahl-us-Sunnah är omöjligt eftersom troslärorna är olika. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära går ut på att dyrka endast Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). De anser att ingen ängel eller profet skall tillbes vid sidan av Honom. De anser att det endast är Allâh som känner till det dolda. Till Ahl-us-Sunnahs troslära hör att de älskar…

De största lögnarna är Râfidhah

al-Bukhârî sade: 587 – Muhammad bin Abân berättade för oss: Ghundar berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Abût-Tayyâh: Jag hörde Humrân bin Abân berätta från Mu´âwiyah som sade: ”Ni ber en bön som vi, trots att vi gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap, aldrig såg honom be. Han förbjöd dem.” Det vill säga två Raka´ât efter ´Asr. Hadîthen bevisar Mu´âwiyahs dygd och att han var Allâhs sändebuds (sallâ…

Därför är Râfidhah otrogna

De lärda har gjort Takfîr på Râfidhah och uteslutit dem ur de 73 grupperna. Râfidhah är de som förkastade (رفضوا) Zayd bin ´Alî bin al-Husayn. När de frågade honom om Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade han: ”De är min farfars ministrar.” Följaktligen förkastade de honom därav namnet Râfidhah, förkastarna. Dessförinnan var de kända som ”Khashabiyyah”. Dessa människor har hamnat i tre sorters otro: 1 – De dyrkar huset; ´Alî,…

Hûthiyyahs missilattack mot Makkah är typisk Râfidhah

Fråga: Som ni redan vet så avfyrade Râfidhah en missil mot Makkah för två dagar sedan. Men tack vare Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) vänlighet och därefter våra soldaters uppmärksamhet, sprängdes missilen innan den hade nått dess mål. Vad råder ni kring det? Vad åligger muslimerna i denna sakfråga? Svar: Vi är ålagda att lova Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) för att ha avvärjt deras list mot den Heliga moskén och att vi ber mot dem. Vi skall be mot…

Ahmad och Râfidhah

776 – Ahmad bin Hamdûyah al-Hamadhânî underrättade oss: Muhammad bin Abî ´Abdillâh berättade för oss: Ahmad bin Abî ´Abdah berättade för oss: ”Det sades till Abû ´Abdillâh att en man prioriterar ´Alî framför Abû Bakr och ´Umar. Han fördömde det, såg allvarligt på saken och sade: ”Jag befarar att han är Râfidhî.” 777 – ´Abdullâh bin Ahmad underrättade oss: ”Jag sade till min fader: ”Vilka är Râfidhah?” Han svarade: ”Det är en person som förtalar…

Nusayriyyah är den värre typen av Râfidhah

…Fråga: Vi hör talas om Nusayriyyah. Vad är det för skillnad mellan dem och Râfidhah och hur farliga är de för muslimerna? Svar: Nusayriyyah är en sekt från Râfidhah. De är värre än Râfidhah. De har falska trosläror. De påstår att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) är en dyrkad gud. De överdriver med honom. De överdriver med sina imamer. De dyrkar dem i stället för Allâh. Nusayriyyah är alltså en vilsen sekt från Shî´ah….

Sûfiyyahs band med Râfidhah och al-Ikhwâns ställning till Ahl-us-Sunnah

När det kommer till att överdriva med Awliyâ’ och även profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj har Sûfiyyah tagit till sig Râfidhahs metodik i frågan. Det finns Sûfiyyah som överdriver med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj på samma vis som Râfidhah. Ty Tasawwuf härrör från Râfidhahs troslära. Därför ser du starka band mellan Râfidhah och Sûfiyyah. Det inträffar aldrig en olycka utan att al-Ikhwân al-Muslimûn som…

Domen för att gifta bort döttrar till Râfidhah

Tvättäkta Râfidhah är Ahl-ul-Bid´ah wal-Ahwâ’ wadh-Dhalâl. En muslim skall inte gifta bort ens kvinnor till en Râfidhî. Skulle han däremot gifta sig med en kvinna från Râfidhah för att hon skall lämna sina lära, anses det vara korrekt. Å andra sidan är det bättre för honom att inte göra det så att hon inte förstör hans barn. Det är inte tillåtet för någon att gifta bort ens kvinnor till Râfidhah eller till någon som inte förrättar bönen. Om en…

Râfidhah hjälper de otrogna mot muslimerna

Detta är fallet med Ahl-ul-Bid´a som skiljer sig åt från Qur’ânen och Sunnah. De följer enbart lösa antaganden och vad som faller dem in. De besitter okunnighet och orättvisa och i synnerhet Râfidhah. De besitter de största lustarna utav okunnighet och orättvisa. De hyser agg mot Allâhs närmsta vänner efter profeterna bland de första föregångsmännen bland Muhâdjirûn och Ansâr och dem som följer dem inom det goda – Allâh är nöjd med dem…

Râfidhah eller Shî´ah?

…Fråga: Vilket av dessa två namn är mer korrekt att använda sig av; Râfidhah eller Shî´ah? Svar: Râfidhah är mer specifikt. Shî´ah är generellt och omfattar samtliga Shî´ahs sekter. Shî´ah består av många sekter. En av dem är Râfidhah. De är en sekt från Shî´ah. Varje Râfidhî är en Shî´î men varje Shî´î behöver inte vara en Râfidhî. Han behöver inte vara Râfidhî. Han kan vara Fâtimî, Qirmatî, Ismâ´îlî och så vidare. Shî´ahs sekter är många….

Stackars den som hjälper Râfidhah

ash-Sha´bî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Râfidhah är värre än judarna och de kristna. När judarna blev frågade om de bästa judarna sade de: ”Det är Mûsâs (´alayhis-salâm) följeslagare.” När de kristna blev frågade om de bästa kristna sade de: ”Det är ´Îsâs (´alayhis-salâm) lärjungar.” När Râfidhah blev frågade om de värsta i deras samfund sade de: ”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.” Därför är det inte konstigt att…

Är inte de Ahl-ul-Bid´a?

Fråga 34: Vissa menar att oliktänkande kall, som Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn, inte kan relateras som innovativa kall eftersom de har Salafs dogm. Vad säger ni om det? Svar: Mig veterligen har Djamâ´at-ut-Tablîgh Mâturîdiyyahs dogm. Abû Mansûr al-Mâturîdî besatt Djahmiyyahs tolkningar. Han har en bok vid namn ”Ta’wîlât-ul-Qur’ân” som består av grova tolkningar à la Djahmiyyah. Abû Mansûr al-Mâturîdî var olik…

Således är Râfidhah hädare

Râfidhah har en extrem inställning till Huset och dyrkar dess medlemmar. Samtidigt gör de Takfîr på följeslagarna, förtalar dem och hatar dem. Takfîr på och hat mot följeslagarna är ett beljugande av Allâh som har hyllat dem och lovat dem paradiset. Han (ta´âlâ) sade: وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى ”Allâh har lovat dem alla det högsta goda.”1 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ”Allâh var nöjd med…

Sanna Shî´ah

100 – Râfidhah. De tar avstånd från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, förtalar dem, nedvärderar dem och gör Takfîr på hela samfundet frånsett ett litet antal. Râfidhah har inget med islam att göra. 101 – Mansûriyyah. De är de vidrigaste Râfidhah. De säger att den som dödar 40 oliktänkande hamnar i paradiset. De hänger folk och tar deras egendomar. De säger att Djibrîl (´alayhis-salâm) förfelade med budskapet. Detta är…