al-Fawzân om Takfîr på Râfidhah och att okunnighet är en ursäkt 2

Fråga: Är Râfidhah otrogna? Gör man skillnad mellan deras kunniga och lekmän? Svar: I princip är den som tillber någon annan än Allâh, slaktar för någon annan än Allâh eller ägnar någon som helst dyrkan någon annan än Allâh otrogen. Det spelar ingen roll om de är Râfidhah eller några andra. Den som ägnar någon än Allâh någon form av dyrkan är otrogen. Den som hävdar att det är obligatoriskt att följa någon annan än sändebudet (sallâ Allâhu…

Därför kallar Râfidhah Ahl-us-Sunnah för Nâsibah

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade: ”Râfidhahs kännetecken är att de kallar Ahl-ul-Athar för ”Nâbitah” och ”Nâsibah”.” Det beror på att de inte dyrkar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj liksom Râfidhah gör. De älskar dem liksom de älskar alla andra följeslagare. De respekterar dem, vördar dem och vet vilken status de har. Râfidhah gör Takfîr på och förtalar följeslagarna alltmedan de överdriver med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa…

Därav namnet Râfidhah

´Îsâ bin Yûnus sade: ”Râfidhah kom till Zayd och sade: ”Avsvär dig Abû Bakr och ´Umar så att vi kan hjälpa dig.” Han sade: ”Nej. Jag står på deras sida.” Då sade de: ”Då förkastar (نرفضك) vi dig.” Därefter fick de namnet Râfidhah (الرافضة). Zaydiyyah säger som han och krigade med honom.” Ismâ´îl as-Suddî rapporterade från honom att han sade: ”Râfidhah är vårt parti som har revolterat mot oss.” Han levde drygt 40 år. Han dödades 2 Safar 122. Må…

Att kalla Shî´ah för Râfidhah

Fråga: Är det inte bättre att kalla Shî´ah för ”Râfidhah” eftersom det väcker deras vrede och Allâh säger: وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ”Och alla steg de tar som väcker de otrognas vrede och allt vad de uppnår i kampen mot fienden, [allt] detta räknas dem till förtjänst som goda handlingar.”1? Svar: Râfidhah är en typ av Shî´ah. Shî´ah är inte en…

Râfidhah eller Shî´ah?

…Fråga: Vilket av dessa två namn är mer korrekt att använda sig av; Râfidhah eller Shî´ah? Svar: Râfidhah är mer specifikt. Shî´ah är generellt och omfattar samtliga Shî´ahs sekter. Shî´ah består av många sekter. En av dem är Râfidhah. De är en sekt från Shî´ah. Varje Râfidhî är en Shî´î men varje Shî´î behöver inte vara en Râfidhî. Han behöver inte vara Râfidhî. Han kan vara Fâtimî, Qirmatî, Ismâ´îlî och så vidare. Shî´ahs sekter är många….

Domen för att gifta bort döttrar till Râfidhah

Tvättäkta Râfidhah är Ahl-ul-Bid´ah wal-Ahwâ’ wadh-Dhalâl. En muslim skall inte gifta bort ens kvinnor till en Râfidhî. Skulle han däremot gifta sig med en kvinna från Râfidhah för att hon skall lämna sina lära, anses det vara korrekt. Å andra sidan är det bättre för honom att inte göra det så att hon inte förstör hans barn. Det är inte tillåtet för någon att gifta bort ens kvinnor till Râfidhah eller till någon som inte förrättar bönen. Om en…

Sûfiyyahs band med Râfidhah och al-Ikhwâns ställning till Ahl-us-Sunnah

När det kommer till att överdriva med Awliyâ’ och även profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj har Sûfiyyah tagit till sig Râfidhahs metodik i frågan. Det finns Sûfiyyah som överdriver med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj på samma vis som Râfidhah. Ty Tasawwuf härrör från Râfidhahs troslära. Därför ser du starka band mellan Râfidhah och Sûfiyyah. Det inträffar aldrig en olycka utan att al-Ikhwân al-Muslimûn som…

Nusayriyyah är den värre typen av Râfidhah

…Fråga: Vi hör talas om Nusayriyyah. Vad är det för skillnad mellan dem och Râfidhah och hur farliga är de för muslimerna? Svar: Nusayriyyah är en sekt från Râfidhah. De är värre än Râfidhah. De har falska trosläror. De påstår att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) är en dyrkad gud. De överdriver med honom. De överdriver med sina imamer. De dyrkar dem i stället för Allâh. Nusayriyyah är alltså en vilsen sekt från Shî´ah….

Ahmad och Râfidhah

776 – Ahmad bin Hamdûyah al-Hamadhânî underrättade oss: Muhammad bin Abî ´Abdillâh berättade för oss: Ahmad bin Abî ´Abdah berättade för oss: ”Det sades till Abû ´Abdillâh att en man prioriterar ´Alî framför Abû Bakr och ´Umar. Han fördömde det, såg allvarligt på saken och sade: ”Jag befarar att han är Râfidhî.” 777 – ´Abdullâh bin Ahmad underrättade oss: ”Jag sade till min fader: ”Vilka är Râfidhah?” Han svarade: ”Det är en person som förtalar…

Därför är Râfidhah otrogna

De lärda har gjort Takfîr på Râfidhah och uteslutit dem ur de 73 grupperna. Râfidhah är de som förkastade (رفضوا) Zayd bin ´Alî bin al-Husayn. När de frågade honom om Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade han: ”De är min farfars ministrar.” Följaktligen förkastade de honom därav namnet Râfidhah, förkastarna. Dessförinnan var de kända som ”Khashabiyyah”. Dessa människor har hamnat i tre sorters otro: 1 – De dyrkar huset; ´Alî,…

al-Albânî om Râfidhah

Fråga: Vad är domen för att ge Salâm till Râfidhah, det vill säga att besvara den? Svar: Svaret beror på domen för Râfidhah över lag; tillhör de muslimerna eller de otrogna? Den som anser att de är muslimer, ger dem Salâm för att inte tala om att han likaså besvarar deras Salâm. Om man inte anser dem vara muslimer och att de är otrogna, skall han inte vara den förste som ger dem Salâm. Istället skall han besvara deras Salâm utmed den kända…

Sanna Shî´ah

100 – Râfidhah. De tar avstånd från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, förtalar dem, nedvärderar dem och gör Takfîr på hela samfundet frånsett ett litet antal. Râfidhah har inget med islam att göra. 101 – Mansûriyyah. De är de vidrigaste Râfidhah. De säger att den som dödar 40 oliktänkande hamnar i paradiset. De hänger folk och tar deras egendomar. De säger att Djibrîl (´alayhis-salâm) förfelade med budskapet. Detta är…

Närma dig inte Râfidhah

…Fråga: Vad är domen för att be bakom dem som förtalar följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum)? Svar: De där är Râfidhah. Skall du be bakom Râfidhah? Be inte bakom dem och närma dig inte dem!…

Vem var Dja´far as-Sâdiqs morfar, Râfidhah?

Dja´far bin Muhammad bin ´Alî bin Abî ´Abdillâh al-Husayn bin Abîl-Hasan ´Alî bin Abî Tâlib. Den sanne imamen. Shaykhen av Hâshims ätt, al-Qurashî al-Hâshimî al-´Alawî an-Nabawî al-Madanî. En av de stora. Hans moder var Umm Farwah bint al-Qâsim bin Muhammad bin Abî Bakr at-Taymî. Hennes moder var Asmâ’ bint ´Abdir-Rahmân bin Abî Bakr. Således brukade han säga: ”Abû Bakr as-Siddîq födde mig två gånger.” Han förargades av och hatade…

Huset enligt Râfidhah

I grund och botten är ordern om Allâhs skrift och Huset autentisk. Men Râfidhah har utvecklat ordern, adderat till den saker och ting och begränsat den vid vissa individer i Huset, vilket är typiskt deras svindlande förhållande till texterna. Grunden till ordern rapporterar Muslim med sin berättarkedja via Yazîd bin Hayyân från Zayd bin Arqam (radhiya Allâhu ´anh) som sade: ”En dag i Khumm, mellan Makkah och al-Madînah, ställde sig Allâhs…

Râfidhah och Nusayriyyah är otrogna

Fråga: Vad är det för skillnad mellan Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och Shî´ah? Svar: Det finns skillnad mellan dem. Allâh har inte låtit människorna vara likadana. De som gör goda handlingar är inte som dem som gör dåliga handlingar. De fromma är inte som de syndiga. Det är obligatoriskt att skilja mellan de otrogna och muslimerna och Shî´ah och andra. Shî´ah är innovatörer. De är många indelningar. Det finns Râfidhah, Nusayriyyah, Ismâ´îliyyah…

Ibn ´Uthaymîn om råd till Râfidhah

Fråga: En man levde en tid med Râfidhah. Därefter flyttade han långt bort till ett annat område. Han lovade dem däremot att besöka dem. Får han uppfylla sitt löfte eller inte? Får han ge dem Salâm och pussa dem? Får han äta av deras slakt eller dricka deras vatten? Svar: Människan är ålagd att råda Allâh, Hans skrift, Hans sändebud och människorna över lag. Först och främst måste han råda dessa Râfidhah som bor med honom och förklara för dem…

Ibn ´Uthaymîn om att kalla Râfidhah till sanningen

Fråga: Jag kommer från Dammâm från de östra delarna. På min arbetsplats finns det ungefär 90% Râfidhah. De äter, dricker, arbetar och bor tillsammans med oss. Likaså ber de med oss i moskéerna. Vad är domen för att blandas, äta och arbeta med dem? Svar: Dessa Râfidhah säger att de är muslimer. Eller hur? Frågeställare: Ja, de säger att de är muslimer… Ibn ´Uthaymîn: Och du är muslim. Eller hur? Kalla dem då till den sanna islam. Du är…

Ibn ´Uthaymîn om Takfîr på Râfidhah

…Fråga: Gör man Takfîr på Râfidhah över lag? Svar: Precis som alla andra Ahl-ul-Bid´ah är inte alla Râfidhah likadana. De skiljs åt mycket. Vissa hädar. Andra gör inte det. Somliga är lekmän och förstår ingenting. Det går inte att ge dem alla en allomfattande dom till dess att man studerar varje individ för sig. Detsamma gäller Mu´tazilah, Djahmiyyah och andra Ahl-ul-Bid´ah….

Saudiska Râfidhah är inga lekmän

Fråga: Vad är domen för Râfidhah som lever i det här landet? Är de muslimer eller otrogna med tanke på att de studerar den sanna trosläran i skolorna? Svar: Om de tror på den, är de muslimer. Om de studerar den utan att tro på den, är de ingenting. I detta fall har de ingen nytta av studierna. Kunskap gagnar inte utan handling. Detta är inte specifikt för Râfidhah. Ingen gagnas av kunskapen om han inte handlar utmed den. Den kommer i stället…