Gör Rabî´ al-Madkhalî Tabdî´ på Bakr Abû Zayd?

Titta här bröder! Den här brodern är sjuk. Vad han än framför från mig, så är det lögn och en falskhet. Jag litar inte på honom och låter inte honom framföra ett enda ord från mig. Aldrig! Vad han än framför om mig om olika personer, och i synnerhet Tabdî´, så har jag inget att göra med det som han säger. Uppför dig, pojke! Om du skall söka kunskap skall du först gå till sjukhuset och låta dem behandla dig. Sedan får du komma hit. Men att du…

De som inte erkänner Rabî´ al-Madkhalî och Zayd al-Madkhalî som lärda

Fråga: Vad anser du om den som säger att han inte erkänner Shaykh Zayd al-Madkhalî och Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och att de inte är lärda och att han inte tar kunskap från dem? Därtill säger han att han endast tar kunskap från Shaykh Ibn Bâz. Svar: Vi ber Allâh att Han vägleder honom. Både Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och Shaykh Zayd al-Madkhalî hör till Salafiyyûns rådgivande lärda. Han måste erkänna det och känna till det. Han skall inte förtala…

Därför förtalar Muhammad Surûr Rabî´ al-Madkhalî och Ahl-us-Sunnah

Sedermera avslutade Muhammad Surûr sin nya artikel ”Nahû Kiyân Djadîd” med den värsta avslutningen som vilseledande böcker kan ha. Han sade när han kritiserade Shaykh Rabî´: ”Han har även upptäckt att de islamiska grupperna är farligare för islam än de grupper som Imâm och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb bekämpade. Också har han insett att de är skadligare för islam än vad öppna hedningar är. Först hyllade al-Madkhalî Sayyid Qutb i sin bok…

Rabî´al-Madkhalî och Zayd al-Madkhalî hör till kämparna på Allâhs väg

…Angående Zayd al-Madkhalî och Rabî´ bin Hâdî, så även om folk säger det ena och det andra om dem så är deras ställningar kända. De har talat sanning, skrivit ned sanningen och befallt sanningen. De hör till de lärda som kämpar på Allâhs väg för att Allâhs ord skall råda. Om dessa människor förtalar dem så är det endast Allâh som vill att de tar deras synder, att förtalarnas synder adderas och att deras belöningar fördubblas på Domedagen….

ar-Râdjihî om Rabî´ al-Madkhalî, Ahmad an-Nadjmî och Zayd al-Madkhalî

Fråga: Vissa människor anklagar den som håller fast vid Salafs metodik för att vara ”Djâmî” och varnar för Shaykh Rabî´, Shaykh Ahmad an-Nadjmî, Shaykh Zayd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî och andra lärda. Svar: Öknamn ändrar inget. Det är olämpligt att ge folk öknamn. Poängen ligger i personens tyngd. Vi vet att de lärda har en sund dogm och är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah; Shaykh Rabî´, Shaykh Ahmad och Shaykh Zayd. Det finns inget…

11. Rabî´ al-Madkhalî har inte rekommenderat Muhammad al-Imâms bok “al-Ibânah”

al-Halabî sade: ”Istället för att Shaykh Rabî´ al-Madkhalî skulle bemöta den boken på samma sätt som han bemötte ”Manhadj-us-Salaf as-Sâlih” med avvisning, förkastning, kaos och provokation, så bemötte han den på ett helt motsatt sätt! Han läste boken och lade dit några kommentarer varpå Shaykh al-Imâm skrev på första sidan: ”Läst av den ädle Shaykh och ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî” Anledningen är att Shaykh al-Madkhalî insåg att syftet…

Skillnaden mellan Rabî´ al-Madkhalî och Muhammad Surûr

Låt mig påminna dig om att du själv var i al-Ikhwân al-Muslimûns hemliga nätverk och en av deras mest passionerade missionärer. Du tillbringade många år med dem. Du var med dem till dess att du insåg att det inte var värt att fortsätta och att deras budskap gick tvärtemot sanningen som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) hade uppenbarat. Du sade såhär: ”Efter en resa med den här gruppen1 fortsatte jag vara med dem i tio år. Under tiden insåg jag att ett…

18. al-Halabî anklagar Rabî´ al-Madkhalî för paradox

al-Halabî sade: ”Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs motsägelse stannar inte där. Den finns till och med när han berättar om sig själv och sitt liv. Exempel på det är det som jag har fastställt i min artikel ”al-´Ibrah bi Nihâyat-ish-Shaykh Rabî´ al-Madkhalî as-Salafiyyah la bi Naqs Bidâyatihi al-Ikhwâniyyah al-Bid´iyyah”: ”Shaykh Rabî´s tidiga uttalandens motsägelse samt de lärdas vittnesbörd om det. Han säger själv i ”Inqidhâdh-ush-Shuhub…

12. al-Halabî anklagar Rabî´ al-Madkhalî för förtal av de lärda

al-Halabî sade: ”Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs motsägelse är inte begränsad vid hans kunskap och uppförande. Den berör även hans motstridiga uttalanden. Bara ett exempel på det är vad jag skrivit i min artikel benämnd ”Tu´ûnât-ush-Shaykh Rabî´ al-Madkhalî wa Kibâr A´wânihi bis-Salafiyyîn – ´Ulamâ’an wa Du´âtan”. Där skrev jag: Shaykh Rabî´ al-Madkhalî nekar att han har förtalat vissa individer som han verkligen har förtalat på sina…

Rabî´ al-Madkhalî om striderna i Libyen

Frågeställare: Som jag sade till dig, pågår det stridigheter nu i städerna Bani Walid, Sirte och Sabha. Är det obligatoriskt för Salafiyyûn och andra att lyda och medverka i kriget om Libyens makthavare skulle beordra människorna att göra det? Rabî´ al-Madkhalî: Är dessa som krigar bättre än ´Alî bin Abî Tâlib? Frågeställare: Nej. Rabî´ al-Madkhalî: De flesta följeslagarna medverkade inte i detta krig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…

Ibn ´Uthaymîn om al-Madkhalî och Salafiyyah

Sannerligen prisar vi Allâh för att ha underlättat för vår broder Dr. Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî att besöka detta distrikt, så att den som är okunnig om vissa frågor kan veta att vår broder är upprättad på Salafiyyah och Salafs väg. Med Salafiyyah menar jag inte en sekt som motsätter sig andra muslimer. Jag menar att han är upprättad på Salafs väg i sin metodik, särskilt när det gäller att verkställa Tawhîd och försvara den mot dem som…

Rabî´ al-Madkhalî är Salafî

…Fråga: Vad säger ni om den som förtalar Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî? Svar: Det är fel. Det är fel. Fråga: Vad säger ni om Shaykhen? Svar: Jag känner mannen. Han är Salafî. Fråga: Vad är domen för att sprida kassettbanden som regeringen har förbjudit som t ex kassettband från vissa kallare som har fått talförbud? Svar: Det är inte tillåtet. Fråga: Är det inte tillåtet? Svar: Nej….

Skillnaden mellan Rabî´ al-Madkhalî och al-Albânî

al-Bahraynî sade efter sina föregående lögner: ”Det är Rabî´ som säger att handlingar utgör ett villkor för fullkomlig tro.”1 Detta hör till hans större lögner och påhitt. Jag tillhör de första som varnade för och fördömde den teorin, jag gör det fortfarande och jag kommer att göra det – om Allâh vill – imorgon. Jag har avvisat honom för denna lögn flera gånger. Till mina varnande ord för den teorin hör bland andra: ”Allâh vet att jag tillhör…

Ibn Bâz om Muhammad al-Djâmi och Rabî´ al-Madkhalî

Vad berör dessa två förträffliga män, Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî och Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî, är de båda från Ahl-us-Sunnah. Jag känner dem för kunskap, förträfflighet och en korrekt troslära. Dr. Muhammad Amân (rahimahullâh) avled torsdagsnatten den tjugosjunde Sha´bân detta år. Jag råder att man drar nytta av deras böcker. Vi ber Allâh att Han leder samtliga till det Han behagas av, förlåter den avlidne Shaykh Muhammad Amân och…

Rabî´ al-Madkhalî – en expert inom Hadîth-läran

Till sist vill jag ge ett stort tack till den ädle Shaykh och Dr. Rabî´ bin Hâdî bin ´Umayr al-Madkhalî (hafidhahullâh) för att ha gagnat, instruerat och kommenterat det som han har läst av den här boken. Jag ber Honom (subhânahu wa ta´âlâ) att han låter hans möda hamna bland hans goda handlingar i vågskålen. Jag har citerat Shaykhens kommentarer inom citattecken som tillskrivs honom. Hans kommentarer är kuriosum som förskönar arbetet och ädla…

Har ar-Râdjihî gjort Tabdî´ på Rabî´ al-Madkhalî

Fråga: Vi hörde Shaykh al-Luhaydân försvara Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och säga att han tillhör Ahl-us-Sunnahs lärda. Efter det började vissa sprida ryktet att du gör Tabdî´ på Shaykh Rabî´ och utesluter honom ur Sunnahs ramar…1 ar-Râdjhî: Vem säger det? Vem är det som har sagt det? Vem är det som har sagt det? Frågeställare: Det står på internet. ar-Râdjhî: Vem är det som har framfört det från mig? Frågeställare: Det står på internet. Det…

Gå och besök al-Albânî, Ibn Bâz och al-Madkhalî

Jag råder er att gå och besöka Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî och Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî. Han har erfarenhet och insikt om Hizbiyyûn. Jag menar inte att ni skall besöka honom och sysselsätta honom med frågor om det ena och det andra. När Muhaddithûn träffades brukade de inte fråga varandra: ”Hur mår barnen? Hur mår familjen?” Nej. De frågade: ”Hur är Ismâ´îl bin ´Ayyâshs rapporteringar från de lärda i Shâm? Hur är hans son…

al-Madkhalî om al-´Utbî-berättelsen

publicerad 19.01.2011 Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî Källa: Fotnot till Ibn Taymiyyahs ’Qâ´idah Djaliyyah fît-Tawassul wal-Wasîlah’, sid. 161-162 Det är märkligt att ett folk inte använder sig av autentiska ahâdîth som bevis beträffande troslära, samtidigt som de håller fast vid berättelser rapporterade av okända människor endast för att tillfredsställa sina drifter. Dessa människor är inte kända hos de lärde inom ’al-Djarh…

17. al-Halabî anklagar Rabî´ al-Madkhalî för förtal av Shu´bah, ath-Thawrî och al-A´mash

al-Halabî sade: ”Shaykh Rabî´ al-Madkhalî sade: ”Beträffande de andra (Shu´bah, al-A´mash och andra), så citerade jag rättvisa imamers uttalanden om att de hade fallit i innovationer däribland Qadariyyahs lära, Shî´ahs lära och Murdji’ahs lära. Imamerna inom kritik och beröm har förkunnat det vidare i sina böcker. I varje persons biografi har jag nämnt innovationen som respektive person har fallit i inklusive referens. Mina ord är…

Då varnar Rabî´al-Madkhalî för en individ

Vad beträffar Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî, så är han en Sunnahs man. Han vågar varna för villfarelser. Han varnar för vissa människor. Dock varnar han inte för någon han inte vet har en osund metodik. Jag känner mannen väl. Jag känner honom och mannen innan honom benämnd Muhammad Amân al-Djâmî som var ursprungligen från Etiopien. Han studerade vid institutet i ar-Riyâdh och tog sin universitetsexamen från universitet. Det finns mycket…