Gör Rabî´ al-Madkhalî Tabdî´ på Bakr Abû Zayd?

Titta här bröder! Den här brodern är sjuk. Vad han än framför från mig, så är det lögn och en falskhet. Jag litar inte på honom och låter inte honom framföra ett enda ord från mig. Aldrig! Vad han än framför om mig om olika personer, och i synnerhet Tabdî´, så har jag inget att göra med det som han säger. Uppför dig, pojke! Om du skall söka kunskap skall du först gå till sjukhuset och låta dem behandla dig. Sedan får du komma hit. Men att du…

De som inte erkänner Rabî´ al-Madkhalî och Zayd al-Madkhalî som lärda

Fråga: Vad anser du om den som säger att han inte erkänner Shaykh Zayd al-Madkhalî och Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och att de inte är lärda och att han inte tar kunskap från dem? Därtill säger han att han endast tar kunskap från Shaykh Ibn Bâz. Svar: Vi ber Allâh att Han vägleder honom. Både Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och Shaykh Zayd al-Madkhalî hör till Salafiyyûns rådgivande lärda. Han måste erkänna det och känna till det. Han skall inte förtala…

Material till avfallsförbränning

Från Zayd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî till hans muslimska bröder som står för bokhandlar och statliga och privata bibliotek i vårt land av Salafiyyah. Fred med er, Allâhs nåd och välsignelse. Sett till att påminnelser gagnar de troende påminner jag mig själv och er att de som ansvarar för sina handlingar är skyldiga att måna om fem saker: 1 – Religionen 2 – Förståndet 3 – Äran 4 – Livet 5 – Egendomen Denna plikt vilar mest på det…

Rabî´al-Madkhalî och Zayd al-Madkhalî hör till kämparna på Allâhs väg

…Angående Zayd al-Madkhalî och Rabî´ bin Hâdî, så även om folk säger det ena och det andra om dem så är deras ställningar kända. De har talat sanning, skrivit ned sanningen och befallt sanningen. De hör till de lärda som kämpar på Allâhs väg för att Allâhs ord skall råda. Om dessa människor förtalar dem så är det endast Allâh som vill att de tar deras synder, att förtalarnas synder adderas och att deras belöningar fördubblas på Domedagen….

ar-Râdjihî om Rabî´ al-Madkhalî, Ahmad an-Nadjmî och Zayd al-Madkhalî

Fråga: Vissa människor anklagar den som håller fast vid Salafs metodik för att vara ”Djâmî” och varnar för Shaykh Rabî´, Shaykh Ahmad an-Nadjmî, Shaykh Zayd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî och andra lärda. Svar: Öknamn ändrar inget. Det är olämpligt att ge folk öknamn. Poängen ligger i personens tyngd. Vi vet att de lärda har en sund dogm och är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah; Shaykh Rabî´, Shaykh Ahmad och Shaykh Zayd. Det finns inget…

11. Rabî´ al-Madkhalî har inte rekommenderat Muhammad al-Imâms bok “al-Ibânah”

al-Halabî sade: ”Istället för att Shaykh Rabî´ al-Madkhalî skulle bemöta den boken på samma sätt som han bemötte ”Manhadj-us-Salaf as-Sâlih” med avvisning, förkastning, kaos och provokation, så bemötte han den på ett helt motsatt sätt! Han läste boken och lade dit några kommentarer varpå Shaykh al-Imâm skrev på första sidan: ”Läst av den ädle Shaykh och ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî” Anledningen är att Shaykh al-Madkhalî insåg att syftet…

Skillnaden mellan Rabî´ al-Madkhalî och Muhammad Surûr

Låt mig påminna dig om att du själv var i al-Ikhwân al-Muslimûns hemliga nätverk och en av deras mest passionerade missionärer. Du tillbringade många år med dem. Du var med dem till dess att du insåg att det inte var värt att fortsätta och att deras budskap gick tvärtemot sanningen som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) hade uppenbarat. Du sade såhär: ”Efter en resa med den här gruppen1 fortsatte jag vara med dem i tio år. Under tiden insåg jag att ett…

Därför var Rabî´ al-Madkhalî med al-Ikhwân al-Muslimûn

För det tredje anser Muhammad Surûr att en av Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalîs brister är att han tillbringade en lång tid med al-Ikhwân al-Muslimûn innan han lämnade dem och deras metodik1. Han och hans gelikar utnyttjar det för att kunna förtala honom, ty de saknar rimliga och rapporterade argument för att kunna kritisera honom. Vad har han för föreskrivna bevis för att den som godvilligt gör fel på egen hand eller med en grupp och sedan…

12. al-Halabî anklagar Rabî´ al-Madkhalî för förtal av de lärda

al-Halabî sade: ”Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs motsägelse är inte begränsad vid hans kunskap och uppförande. Den berör även hans motstridiga uttalanden. Bara ett exempel på det är vad jag skrivit i min artikel benämnd ”Tu´ûnât-ush-Shaykh Rabî´ al-Madkhalî wa Kibâr A´wânihi bis-Salafiyyîn – ´Ulamâ’an wa Du´âtan”. Där skrev jag: Shaykh Rabî´ al-Madkhalî nekar att han har förtalat vissa individer som han verkligen har förtalat på sina…

Ibn ´Uthaymîn om al-Madkhalî och Salafiyyah

Sannerligen prisar vi Allâh för att ha underlättat för vår broder Dr. Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî att besöka detta distrikt, så att den som är okunnig om vissa frågor kan veta att vår broder är upprättad på Salafiyyah och Salafs väg. Med Salafiyyah menar jag inte en sekt som motsätter sig andra muslimer. Jag menar att han är upprättad på Salafs väg i sin metodik, särskilt när det gäller att verkställa Tawhîd och försvara den mot dem som…

al-Luhaydân om al-Gharayânî och Rabî´ al-Madkhalî

Fråga: Vi har fått reda på vad Shaykh Rabî´ (hafidhahullâh), Shaykh Muhammad bin Hâdî (hafidhahullâh) och Shaykh Ahmad Bâzmûl säger om as-Sâdiq al-Gharayânî. Accepteras deras uttalanden om honom och tillhör de de lärda… Svar: Är al-Gharayânî Libyens Muftî? Frågeställare: Ja. al-Luhaydân: Det enda jag vet om honom är att han hade fel när han ålade er att fasta. Frågeställare: Han säger likaså att det är obligatoriskt för samtliga muslimer…

Rabî´ al-Madkhalî är Salafî

…Fråga: Vad säger ni om den som förtalar Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî? Svar: Det är fel. Det är fel. Fråga: Vad säger ni om Shaykhen? Svar: Jag känner mannen. Han är Salafî. Fråga: Vad är domen för att sprida kassettbanden som regeringen har förbjudit som t ex kassettband från vissa kallare som har fått talförbud? Svar: Det är inte tillåtet. Fråga: Är det inte tillåtet? Svar: Nej….

Rabî´ al-Madkhalî – en senil kritiker?

Fråga: Vad råder ni ungdomarna hos oss i Marocko som sprider tvivel om Shaykh Rabî´? Ibland säger de att han är senil. Ibland säger de att han bara kan avvisa. Ibland säger de att han för gammal. Svar: Först och främst är han inte alls så gammal att han är senil. Såvitt jag vet är han yngre än vad jag är. Han tog sin universitetsexamen från Sharî´ah-fakulteten cirka fyra år efter oss. Av det jag känner till från hans tal finns det inga…

Skillnaden mellan Rabî´ al-Madkhalî och al-Albânî

al-Bahraynî sade efter sina föregående lögner: ”Det är Rabî´ som säger att handlingar utgör ett villkor för fullkomlig tro.”1 Detta hör till hans större lögner och påhitt. Jag tillhör de första som varnade för och fördömde den teorin, jag gör det fortfarande och jag kommer att göra det – om Allâh vill – imorgon. Jag har avvisat honom för denna lögn flera gånger. Till mina varnande ord för den teorin hör bland andra: ”Allâh vet att jag tillhör…

Muhammad Surûr kastar sten i glashus

Ett tragikomiskt exempel på Muhammad Surûrs ideologiska terrorism och vilseledande och sorgliga svindleri är att han argumenterade med vissa texter i Qur’ânen och Sunnah för att bevisa att Shaykh Rabî´ bin Hâdî bin ´Umayr al-Madkhalî hatar alla Allâhs förtrogna samt älskar de orättvisa genom att stå på deras sida när de gång på gång förtrycker Allâhs förtrogna som står för vägledning och korrigering. Bland annat argumenterade han med…

Rabî´ al-Madkhalî om Yahyâ al-Hadjûrî och hans anhängare

Alla Salafiyyûn är innovatörer nu enligt Yahyâ och hans anhängare. Alla är innovatörer; kallare och lärda. Alla är under hans fötter. [Oklart ljud]. Vi får klagomål från hela världen. Vissa reser iväg och stannar där två eller tre dagar, en eller två månader och reser tillbaka till Jerusalem eller Ryssland och talar bara om ´Ubayd och Yahyâ; Yahyâ är i himlen och ´Ubayd är en innovatör. Detta är deras kall i Storbritannien, Sudan, Egypten,…

Ibn Bâz om Muhammad al-Djâmi och Rabî´ al-Madkhalî

Vad berör dessa två förträffliga män, Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî och Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî, är de båda från Ahl-us-Sunnah. Jag känner dem för kunskap, förträfflighet och en korrekt troslära. Dr. Muhammad Amân (rahimahullâh) avled torsdagsnatten den tjugosjunde Sha´bân detta år. Jag råder att man drar nytta av deras böcker. Vi ber Allâh att Han leder samtliga till det Han behagas av, förlåter den avlidne Shaykh Muhammad Amân och…

Rabî´ al-Madkhalî baktalar inte alls de lärda

Fråga: Stämmer det att Shaykh Rabî´ äter de lärdas kött? Svar: Äter de lärdas kött? Fråga: Ni vet ju att han avvisar de oliktänkande som avviker från Ahl-ul-Sunnah… Svar: Nej, nej, nej, nej. Aldrig! Nej. Aldrig! Hans ställningar är bra och lov och pris tillkommer Allâh. Fråga: Så Shaykh Rabî´s tal om Ahl-ul-Bid´a är inget baktal? Svar: Nej, men undvik tala om folk. Vad avvisning av innovatörer och de vilsna beträffar, så hör det till…

Har ar-Râdjihî gjort Tabdî´ på Rabî´ al-Madkhalî

Fråga: Vi hörde Shaykh al-Luhaydân försvara Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och säga att han tillhör Ahl-us-Sunnahs lärda. Efter det började vissa sprida ryktet att du gör Tabdî´ på Shaykh Rabî´ och utesluter honom ur Sunnahs ramar…1 ar-Râdjhî: Vem säger det? Vem är det som har sagt det? Vem är det som har sagt det? Frågeställare: Det står på internet. ar-Râdjhî: Vem är det som har framfört det från mig? Frågeställare: Det står på internet. Det…

Gå och besök al-Albânî, Ibn Bâz och al-Madkhalî

Jag råder er att gå och besöka Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî och Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî. Han har erfarenhet och insikt om Hizbiyyûn. Jag menar inte att ni skall besöka honom och sysselsätta honom med frågor om det ena och det andra. När Muhaddithûn träffades brukade de inte fråga varandra: ”Hur mår barnen? Hur mår familjen?” Nej. De frågade: ”Hur är Ismâ´îl bin ´Ayyâshs rapporteringar från de lärda i Shâm? Hur är hans son…