9. Faran med att ljuga om troende

För det sjunde påminner jag doktorn om hadîthen som återberättas av Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ):

”På Domedagen skall den som har ljugit om en troende man eller troende kvinna hållas kvar av Allâh i var till dess att han lämnar det som han har sagt – och det kommer han inte att göra.”1

al-Qurtubî nämnde följande formulering utan källanvisning:

”På Domedagen skall den som har ljugit osanning om en troende man eller troende kvinna hållas kvar av Allâh i var.”

1at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (13469) och ”al-Mu´djam al-Awsat” (6491). al-Haythamî sade:

”Dess återberättare är Den autentiskas återberättare frånsett Muhammad bin Mansûr at-Tûsî som är pålitlig.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (10/91).

Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (437).