9. Betydelsen av فِي السَّمَاء

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Dessutom finns otaliga autentiska och goda hadîther i sakfrågan. Ett exempel är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd upp till hans Herre1, änglarnas nedstigning från deras Herre och sedan upp till Honom2 och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp varpå Han frågar dem – och Han vet bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi lämnade dem och de bad när vi kom till dem.”3

Den autentiska hadîthen om Khawâridj säger:

Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen? Morgon och afton tar jag emot uppenbarelser från Honom som är ovanför himlen.”4

KOMMENTAR

Allâh (ta´âlâ) sade:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”5

De lärde förstår versen på två sätt:

1 – Ordet السَّمَاء betyder himmel. I så fall betyder فِي ovanför, det vill säga ovanför himlen. Den högheten omfattar alla andra himlar och tronen och betyder att Han är ovanför tronen.

2 – Ordet السَّمَاء syftar på höjden. Ordet السَّمَاء betyder ju också höjd. I detta fall understryker den aktuella högheten det som är ovanför tronen.

1al-Bukhârî (346) och Muslim (163).

2al-Bukhârî (6406) och Muslim (2690).

3al-Bukhârî (3223) och Muslim (632).

4al-Bukhârî (3610, 3344, 4351 och 7433), Muslim (1064) och Abû Dâwûd (4764).

567:16-17