al-Lubâb 25

Info:

al-Lubâb

Träff med studenterna i al-Madînah gällande några av den troendes egenskaper.

Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Tid:

Storlek: