72. Finns det vilsna kall i Saudiarabien?

Fråga 72: Finns det aktiva kall som motstrider Salafs kall och i synnerhet hos oss i Saudiarabien? Hur skall sådana metodiker och deras kallare behandlas?

Svar: I Saudiarabien har vi inga metodiker som motstrider Salafs metodik. Hela landet är i enlighet med Salafiyyah. Däremot har landet utlänningar som bär på avvikande ideologier1. Måhända påverkas våra landsmän av dem då de okunnigt tror väl om dem. Därför råder vi våra landsmän att akta sig för dessa individer och deras jämlikar och inte lita på allt och alla. De vet inte vilken dogm eller inriktning de har. De vet inte hur kunniga de är eller var de har studerat. Den som inte har något kan inte heller ge något.

Förr var Nadjd uppdelat. Varje by var självstyrande och i krig med andra byar. Allâh försedde detta land med Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) som kallade det till Tawhîd och religionen som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade. Han förkastade avguderi, innovationer och mytologier och hänvisade folket till den sanna religionen. Allâh begåvade Su´ûd-familjen med maktinnehav som dessförinnan hade styrt en by. Men Allâh begåvade deras förfader som stödde Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall och kämpade tillsammans med honom. Därmed enades kunskapens kamp med svärdets kamp. Slutligen omgavs landet av trygghet och stabilitet. Hedniska vanor och falska seder upphörde. Innovationer, mytologier och avguderi försvann. Landet enades under trosbekännelsernas fana. Säkerheten var ett faktum. Brödraskapet präglade människorna. Byar och städer enades om ett enda land2.

Glöm inte att fienden lurar ständigt och vill splittra denna enighet. De orsakar splittring i detta samfund i detta land. De smusslar in främmande grunder och metodiker som accepteras av vissa ungdomar. De vill oss bara ont. Varför gör de annars allt detta? Är vi inte en enda grupp? Efterlever vi inte Tawhîd och dogmen? Upplever vi inte trygghet och stabilitet? Vill vi ha något annat? Varför skall vi anamma främmande ideologier, importerade metodiker och åsikter från individer som inte är kända för religiositet, kunskap, studier eller dogm? Skall vi anamma deras åsikter och lämna vår sanna religion och dogm och sunda metodik? Akta er för dessa sekter; varna era bröder och barn.

Vi är en enda grupp, ett enda samfund. Vi följer en enda metodik och en enda dogm. Vårt land är islamiskt. Vår författning utgörs av Allâhs föreskrift. Jag säger inte att vi är fullkomliga. Självklart har vi brister. Vi styrs av Qur’ânen och Sunnah. Hela landet är islamiskt och det styr med Allâhs föreskrift. Dogmen är en och metodiken är en och den har lärts ut och mottagits i generationer.

Så varför skall vi acceptera dessa grunder, ideologier och avvikande metodiker och dogmer där varje sekt mottar sin metodik och hatar alla andra och lämna den korrekta och sunda metodiken som våra fäder och förfäder hade och efterlevdes av våra generationer och vårt land? Är inte det otacksamt? Varför påminner vi oss inte om Allâhs gåva till oss:

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

”Minns Allâhs välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han försonade era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder.”3

Historien upprepar sig. Vi är skyldiga att tänka tillbaka och studera biografier, veta vad vi har varit och veta vad vi är.

1Som till exempel Muhammad Surûr bin Nâyif Zayn-ul-´Âbidîn som bodde i Qasîm, al-Ghazâlî, ´Abdur-Rahîm at-Tahhân som bodde i ´Asîr, Muhammad Qutb och andra. Deras teoretiker från al-Ikhwân al-Muslimûns ledning och medlemmar är fortfarande kvar. Saudiarabien ärade dem och de tackade för sig med sina ideologier, normer och utslag som förstörde våra ungdomar. Må Allâh vägleda oss och dem till Salafs metodik. Âmîn!

2Säkerheten och enigheten vi upplever i dagens Saudiarabien är först och främst en gåva från Allâh. Sen är det också tack vare föreskriften och grundarens (rahimahullâh) ärliga avsikt och starka vilja till att döma med Qur’ânen och Sunnah från första dagen. Därefter har hans söner tagit efter honom. Denna säkerhet och enighet förargar Ahl-ul-Ahwâ’ som hatar Salafs dogm. Följaktligen sprider de destruktiva tankesätt bland våra ungdomar. Dessvärre har de hittat sina offer. Till dessa tvivel, tankesätt och motstridiga metodiker hör:

1 – De gör Takfîr på makthavarna, kallar dem för ”Tâghût” och uppviglar lekmännen.

2 – De förtalar Ahl-us-Sunnahs lärda som följer Salafs metodik och avslöjar deras fel. De anklagar dem för att vara makthavarnas lärda, månadsperiodens och barnsängens lärda, agenter, slavar, okunniga om dagens frågor och stolarnas lärda. Vissa gör till och med Takfîr på dem. Det gör exempelvis Khawâridjs Usâmah bin Lâdin och hans anhängare.

3 – De förespråkar sin egen version av kamp genom att spränga byggnader, såväl muslimska som otrogna, och mörda folk. Deras argument är att de bekämpar de otrogna, orättvisa makthavare och sekulära. De anser att de närmar sig Allâh (ta´âl) på det viset.

33:103