54. Två Raka´ât innan avrättning

I Safar år 4 och efter slaget vid Uhud skickade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en expedition till Radjî´ efter att stammarna ´Adhal och Qârah själva bett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det och sagt att det finns islam hos dem. Enligt Ibn Ishâq skickade han sex personer. Enligt al-Bukhârî var de tio, en åsikt som är korrekt enligt Abûl-Qâsim as-Suhaylî.

Han utsåg Marthad bin Abîl-Ghanawî (radhiya Allâhu ´anh) till deras ledare. Bland dem fanns Khubayb bin ´Adî. När de sammans med dem hade kommit fram till Radjî´, som är stammen Hudhayls oas i utkanten av Hidjâz, lurade de dem och ropade ut Hudhayl. De blev omringade av Hudhayl som dödade merparten av dem. Khubayb bin ´Adî och en man vid namn Zayd bin ad-Dathinah blev tillfångatagna och sedermera sålda i Makkah. Orsaken till detta var att de båda hade dödat Qurayshs hedningar i slaget vid Badr. Khubayb (radhiya Allâhu ´anh) förblev fängslad till dess att de enades om att döda honom. De tog ut honom till Tan´îm för att korsfästa honom varpå han bad dem om att få be två Raka´ât. Det fick han göra. Efter att han hade bett dem sade han:

”Vid Allâh! Om ni inte hade sagt att jag är rädd skulle jag bett mer.”

Sedan sade han:

Så länge jag dör som muslim bryr jag mig inte

hur Allâh än tar mitt liv

Det är för Allâhs sak och om Han vill

välsignar Han de avhuggna kroppsdelarna

Därefter utsåg de en vakt till att vakta hans kropp. En natt kom ´Amr bin Umayyah (radhiya Allâhu ´anh) och lurade vakten för att kunna ta ned kroppen och begrava den.

Beträffande Zayd bin ad-Dathinah (radhiya Allâhu ´anh), köptes han av Safwân bin Umayyah som sedan hämnades sin fader genom att döda honom. Abû Sufyân sade till honom:

”Hade du hellre velat att vi halshögg Muhammad och att du var hemma hos din familj?” Han svarade: ”Vid Allâh! Jag hade inte ens velat vara hos min familj om Muhammad hade blivit stucken på en törn.”