45. Är de lärda skyldiga att klargöra för ungdomarna och lekmännen faran med sektväsen, splittring och grupper?

Fråga 45: Är de lärda skyldiga att klargöra för ungdomarna och lekmännen faran med sektväsen, splittring och grupper?

Svar: Ja. Det är obligatoriskt att klargöra faran med sektväsen, uppdelning och splittring. Detta skall göras så att människorna är klara på saken. Lekmännen förs bakom ljuset. Hur många lekmän har inte förts bakom ljuset och fått för sig att dessa grupper har rätt!

Vi måste nämligen klargöra för människorna – studerande och lekmän – faran med sekterna och grupperna. Om de tiger säger människorna:

”De lärda visste detta och teg om det.”

Det banar vägen för villfarelse. När dessa frågor uppstår är det obligatoriskt att göra ett klargörande. Lekmännen löper en större risk än vad studenterna gör. Ty när lekmännen ser att de lärda tiger, tror de att det som pågår är korrekt och sanning.