29. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

41 – al-Qâdhî Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: Abûs-Sâ’ib Sâlim bin Djunâdah berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om jag inte hade besvärat mitt samfund skulle jag befallt det att bruka Siwâk tillsammans med tvagningen och skjutit upp på ´Ishâ’ till den första tredjedelen av natten. När en tredjedel av natten, eller halva natten, har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som ber så att han må bönhöras, ber om förlåtelse så att han må förlåtas eller frågar så att han må givas?”