25. ´Îd ´Abbâsîs överdrift om rättsskolorna

Måhända faller vissa bland dem i överdrift. Exempelvis sade ´Îd ´Abbâsî:

”Enligt dem är den lärde han som förstår och begriper rättsskolans Fiqh-böcker. Följaktligen låter de honom döma och ge utslag. Det är faktiskt via dessa böcker som de låter liv, heder och egendomar kränkas.”1

För det första innehåller Fiqh-böcker kunskap. Den verkligt lärde känner alla åsikter med deras bevis i Qur’ânen och Sunnah. Därför definieras Fiqh som kunskap om föreskrivna domar utifrån deras detaljerade bevis. Den som känner en rättsskolas åsikt utan dess bevis har en nedsatt kunskap.

För det andra är det självklart att Fiqh-böckerna bygger vissa domar på svaga hadîther.

För det tredje tillåts liv, heder och egendom enkom utifrån autentiska bevis i Qur’ânen och Sunnah, ty rättsskolans imam är en stor Muhaddith.

För det fjärde är det möjligt att oenighet uppstår kring bevisets bevisning då det kan förstås på olika sätt. Därav de lärdas oenighet.

För det femte kan det hända att felaktiga slutsatser görs i rättsskolorna.

För det sjätte kan författaren inte frambringa en enda dom i rättsskolan som fordrar avrättning, bestraffning eller beslagtagande av egendom utifrån en svag hadîth som måste förkastas. Han borde inte ha överdrivit på detta vis som har medfört att han kritiseras.

För det sjunde betyder det inte att de har onda uppsåt mot Saudiarabien eller har för avsikt att störta landet. Det är enkom en vetenskaplig kritik som inte bidrar med någon politisk fara.

1Bid´at-ut-Ta´assub al-Madhhabî.