22. Morgonen efter hopflyttningen

21 – Morgonen efter hopflyttningen

Morgonen efter hopflyttningen är det rekommenderat att besöka de anhöriga som besökte honom, hälsa till dem, be för dem och bemöta dem på ett likadant sätt. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) flyttat ihop med Zaynab anordnade han en bröllopsfest och bjöd muslimerna på bröd och kött. Sedan gick han till De troendes mödrar, hälsade till dem och bad för dem och de hälsade och bad tillbaka. Han gjorde så morgonen efter hopflyttningen.”1

1Ibn Sa´d (8/107) och an-Nasâ’î i ”al-Walîmah” (2/66) med en autentisk berättarkedja.