20. Vad anser ni om ledarskapet?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Fråga 20: Vad anser ni om ledarskapet?

Svar: Vi anser att utnämning av ledare är en plikt som åligger vissa muslimer.

Samfundet kan inte vara utan en ledare som upprätthåller dess religiösa och världsliga frågor, försvarar det mot angriparnas angrepp och verkställer straffen på brottslingarna.

Hans ledarskap fulländas inte utan lydnad inom det tillåtna och inte inom synder.

Kampen pågår med varje from och syndig ledare.

De skall bistås i det goda och avrådas från det onda.

FÖRKLARING

Ledarskap är en nödvändighet som människorna inte kan vara utan. Utan ledare blir det kaos. Då kan alla säga och göra vad de vill. Det blir fritt fram för syndare. Det enda som kan sätta stopp för de orättfärdiga är den föreskrivna myndigheten. En poeten från den hedniska tiden sade:

Det går inte bra för människor i kaos och utan ledare

inte heller med ledare om de är ignoranter1

Det är alltså obligatoriskt att utropa en ledare som ser efter människornas religiösa och jordiska angelägenheter. Syndaren skall förhindras från synder. Den orättfärdige skall förhindras från angrepp och vidhållande orättfärdighet. Ledaren skall trygga människornas liv och egendomar. De skall kunna utföra Allâhs plikter i säkerhet. De skall kunna be fredagsböner, samlingsböner, ´Îd-böner och andra böner. Han skall låta dem vallfärda och kämpa med dem för Allâhs sak. Han skall leda dem i kampen mot otrogna, rebeller och angripare. Utifrån detta sägs det att samfundet inte kan vara utan en ledare som upprätthåller dess religiösa och världsliga frågor, försvarar det mot angriparnas angrepp, verkställer straffen på brottslingarna och pryglar och landsförvisar oskyldiga som begått otukt.

Folk som är, eller har varit, gifta och begår otukt skall stenas till döds förutsatt att deras otukt är bekräftad. Tjuvens hand skall huggas av. Dråparen skall avrättas. Det goda skall påbjudas och det onda skall förbjudas. Det går dock inte att efterleva utan medborgarnas samarbete med honom. Annars går det inte att bekämpa de otrogna angriparna, förhindra fördärv och kaos och bekriga rebeller. Ty syftet med ledarskapet är just att dessa frågor tillämpas.

Helst skall ledaren vara rättvis, modig och vis. Han skall prioritera det som älskas av Allâh (´azza wa djall) utan hänsyn till människornas nöje eller missnöje. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

”Troende! Svara när Allâh och sändebudet kallar er till det som skall förnya ert liv!”2

Det betyder att allt som påbjuds av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medför liv och godhet.

Vi lider av sekter som anammar Khawâridjs metodik i smyg. Bara Allâh vet hur mycket vi lider av dem. Vissa av dem förnekar att det finns muslimska länder idag eller att de är skyldiga att lyda sina muslimska ledare. Sådana människor och deras jämlikar måste förhindras. Allâh! Korrigera våra makthavare och led dem till det som Du älskar och behagas av! Jag sade i min bok ”Sayhat-ul-Haqq”:

Det är obligatoriskt att utropa en muslimsk ledare

som lever upp till följande villkor:

han skall vara fri, vuxen, sinnesfrisk

man, rättvis, modig och fulländad

han skall vara erfaren inom krig och fred

och kunnig om islams föreskrift

så att han kan upprätthålla religionen åt den Dyrkade

och krossa fördärv med bestraffningar,

så att han kan säkra landet

och sprida islam och kampen

1Se ”Lubâb-ul-Âdâb”, sid. 112, av ath-Tha´âlabî.

28:24