2. Ett andra exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah

al-´Ayyâshî (2/16) sade:

”Muhammad bin Mansûr berättade att han frågade en rättfärdig tjänare om Allâhs ord:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet…”1

Han sade: ”Qur’ânen har en öppen sida och en hemlig sida. Allt som är förbjudet i Qur’ânen är i det öppna och det hemliga däribland orättvisa ledare. Och allt som är lovligt i Qur’ânen är i det öppna och det hemliga däribland sanningens ledare.”

Verifieraren refererade till ”al-Bihâr” och ”al-Burhân”.

Vi vet inte vem den rättfärdige tjänaren är. Till synes är han en av Bâtiniyyahs stora ledare. Med de orättvisa ledarna syftar denne Bâtinî först och främst på Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhum). Med sanningens ledare syftar han på Ahl-ul-Bayt som Râfidhah/Bâtiniyyah döljer sig bakom för att demolera islam och förvränga Qur’ânen i deras namn.

Sanningen är att de öppna skamlösa handlingarna är synderna som sker offentligt medan det som sker i hemlighet är synderna som sker bortom offentlighetens ögon. Skamlösa handlingar är de som är ytterst fula som otukt och samlag med Mahârim.

17:33