19. Avbrutet samlag

18 – Avbrutet samlag

Mannen får lov att spilla sin säd utom makan. Det bevisas i flera hadîther:

1 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi brukade spilla säd1 medan Qur’ânen sändes ned.”

I en annan rapportering står det:

”Vi brukade spilla säd på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick visserligen reda på det, men han förmenade inte oss.”2

2 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Jag har en slavinna som jag inte ejakulerar i. Jag vill det alla andra män vill, men judarna säger att handlingen är ett mindre barndråp.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Judarna ljuger, judarna ljuger. Om Allâh vill skapa något kan du inte förhindra det.”3

3 – Djâbir sade:

”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Jag har en slavinna som tjänar oss och vattnar våra palmer. Jag har samlag med henne men ogillar att hon skall bli gravid.” Han sade: ”Spill säden om du vill. Hon kommer i alla fall att få det som har bestämts för henne.” Efter ett tag kom mannen tillbaka och sade: ”Slavinnan har blivit gravid.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag sade ju till dig att hon kommer i alla fall att få det som har bestämts för henne.”4

1Det vill säga uttag av penis så att inte utlösningen sker i slidan. (Fath-ul-Bârî)

2al-Bukhârî (9/250), Muslim (4/160) som också står för den andra formuleringen, an-Nasâ’î i ”al-´Ishrah” (1/82), at-Tirmidhî (2/193) som autentiserade den och al-Baghawî i ”Hadîth ´Alî bin al-Dja´d” (2/76/8).

3an-Nasâ’î i ”al-´Ishrah” (1/81), Abû Dâwûd (1/238), at-Tahâwî i ”al-Mushkil” (2/371), at-Tirmidhî (2/193) och Ahmad (3/33) med en autentisk berättarkedja. Den återberättas också via Abû Hurayrah hos Abû Ya´lâ (1/284) och al-Bayhaqî (7/230) med en god berättarkedja.

4Muslim (4/160), Abû Dâwûd (1/339), al-Bayhaqî (7/229) och Ahmad (3/312).