170. al-´Ayyâshîs fjärde förvrängning av at-Tawbah

al-´Ayyâshî sade:

Abû Basîr berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”Det sades till De troendes ledare: ”Du troendes ledare! Underrätta oss om dina bästa dygder.” Han sade: ”Jovars! Jag, al-´Abbâs och ´Uthmân bin Abî Shaybah var i Den heliga moskén varvid ´Uthmân bin Abî Shaybah sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gett mig nycklarna till Ka´bah.” al-´Abbâs sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gett mig vattningen och han har inte gett dig, ´Alî, något.” Då uppenbarades:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

”Menar ni kanske att uppgifterna att ge pilgrimerna vatten och att underhålla den heliga Moskén kan jämföras med vad den gör som tror på Allâh och den Yttersta dagen och som strävar och kämpar för Allâhs sak? Dessa ting har inte samma värde inför Allâh. Allâh vägleder inte de orättfärdiga.”12

För det första föddes ´Uthmân bin Abî Shaybah al-´Absî al-Kûfî 239. Han föddes alltså flera år efter Abû ´Abdillâhs död.

För det andra är det osannolikt att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare skröt på detta vis.

För det tredje hade stammen ´Abdud-Dâr, däribland Shaybah bin ´Uthmân, nycklarna till Ka´bah alltsedan den hedniska tiden. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) accepterade det. Detsamma hade Banû Hâshim, däribland al-´Abbâs och Dja´far bin Abî Tâlib, kring vattningen och även det accepterade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dja´far dog år 8 efter utvandringen och innan detta kapitel uppenbarades medan Hamzah stupade år 3, vilket bevisar att rapporteringen är falsk. Dessutom var ´Alî för ädel och nobel för att skryta på detta vis. Abû ´Abdillâh och Abû Dja´far var också för kloka och nobla för att återberätta denna grundlösa falskhet.

19:19

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/83).