150. al-´Ayyâshîs trettonde förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade:

Muhammad bin Abî Yazîd ar-Râzî återberättade från en person som återberättade från ar-Ridhâ som sade: ”Om ni råkar ut för svårigheter så skall ni be Allâh om hjälp via oss. Det är betydelsen av Allâhs ord:

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dem.”1

Jag svär vid Allâh att vi är Allâhs sköna namn. Ingens handlingar tas emot utan kunskap om oss.”2

Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh ar-Ridhâ från denna lögn som till och med judarna skäms för. Räcker det inte att ni angriper profeterna och följeslagarna då ni berövar dem på deras status och egenskaper? Skall er vidrighet också få er att nedvärdera Allâhs sköna namn och lögnaktigt tillämpa dem på svaga imamer som kan varken skada eller gagna sig själva? Ignoranterna syftar på Tawassul via dem. Det är dock inte alls osannolikt att de menar att imamerna skall åkallas direkt om hjälp samt Takfîr på de muslimer som inte vet vilka imamerna är.

Allâh har inte förpliktigat det. Allâh kommer inte att fråga människorna om dem. Människorna, inklusive dessa imamer, kommer att frågas om tron på profeterna och deras budskap.

17:180

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/42).