149. al-´Ayyâshîs tolfte förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade:

Sulaymân al-Labbân sade: ‘Abû Dja´far sade: ‘Vet du vem al-Mughîrah bin Shu´bah påminner om?’ Jag sade: ‘Nej.’ Han sade: ‘Han påminner om Bal´am som visste Allâhs väldigaste namn. Allâh sade om honom:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

Och berätta för dem vad som hände den man som Vi hade gett del av Våra budskap och som sköt dem ifrån sig. Djävulen följde honom hack i häl och han blev [till sist] en av dem som, efter att själv ha vilseletts, leder andra på avvägar.”12

Allâh har rentvått Abû Dja´far från denna lögn. Ni har mer rätt att beskyllas för detta än vad al-Mughîrah (radhiya Allâhu ´anh) har. Han tillhörde Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förträffliga följeslagare. Hans roll i Hudaybiyah är känd. Hans roll mot era persiska förfäder är också känd. al-Bukhârî rapporterade via Ziyâd bin Djubayr, från Djubayr bin Hayyah som sade:

´Umar skickade iväg oss och utsåg an-Nu´man bin Muqrin till vår ledare. Då vi hade kommit fram till fiendens land möttes vi av Khusrovs utsände. Han hade 40.000 man med sig. En tolk sade: ‘Låt en av er tala med mig.’ al-Mughîrah sade: ‘Fråga vad du vill.’ Tolken sade: ‘Vem är ni?’ al-Mughîrah sade: ‘Ett arabiskt folk. Vi hade det mycket svårt ställt förr. Vi brukade suga skinn och dadelkärnor utav hunger. Vi var klädda i päls och dyrkade träd och stenar. Under tiden sände himlarnas och jordarnas Herre (ta´âlâ) en profet till oss ur våra egna led. Vi kände hans föräldrar. Vår profet och vår Herres sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att bekriga er till dess att ni dyrkar Allâh allena eller betalar skyddsskatten. Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för oss om vår Herres budskap att våra stupade hamnar i paradiset och upplever en makalös lycksalighet och att våra överlevande skall äga er’.”3

17:175

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/42).

3al-Bukhârî (3159).