12. Skaparens höghet över skapelsen – Från Ibn-ul-Qayyim till Ibn Kathîr

Författare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Föreläsare:

Tid:

Storlek: 23 sidor