11. Urinera och inte kasta vatten

al-Bukhârîs formulering heter:

”Ingen av er skall urinera…”

Den bevisar att det är tillåtet att tala klarspråk och säga att man har urinerat på en viss plats, ska urinera på en viss plats och dylikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle aldrig yttrat sig så om ordvalet var fult eller ofint. Således ska personen säga att han ska urinera och inte kasta vatten, ty urin är ju inte vatten, konkretiserar de lärde. Man ska inte se ned på det uttrycket, det är ju som svett, blod och annat. Brukar vi inte ord som blod, svett och slem? Även om de är ofina i sig så är inte deras benämningar det. Till följd därav är det inte ofint att använda ord som urin, avföring och lort.