10. Urinering i stor mängd vatten

2 – Det är harmlöst att bada i flytande vatten, som till exempel bassängvatten som cirkuleras med hjälp av avloppssystem.

Den andra formuleringen säger:

”Ingen av er skall urinera i stillastående vatten som inte rinner och sedan bada i det.”

Det är inte tillåtet att urinera i stillastående vatten och sedan två sig eller bada i det. Ett sådant beteende är motsägelsefullt men också smaklöst och orimligt. Hur kan man urinera på en plats och sedan bada där? Och ju fler som urinerar i det vattnet desto mer orent blir det. Hos Muslim står det:

”… och sedan bada med det.”

Skillnaden mellan ”bada i det” och ”bada med det” är att i den första formuleringen befinner sig personen i vattnet medan han i det andra fallet endast tar från vattnet. Bäggedera är alltså förbjudna på grund av paradox och motsägelse. Hos Abû Dâwûd står det:

”… och han skall inte bada i det till följd av sexuell orenhet.”

Att hadîthen nämner sexuell orenhet betyder inte att andra tillstånd är tillåtna. Men i och med att sexuell orenhet inte tillåter ett sådant bad kan mindre inte gälla andra tillstånd. Skulle vattnet bestå av stora mängder, liksom hav, så är det ofarligt att såväl bada i det till följd av sexuell orenhet som att urinera i det och sedan bada i det. Ty mängden är mycken och påverkas inte av smuts.